WIECZERZA WIGILIJNA I POMOC NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. KONKURS WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

To pomocna dłoń wyciągnięta do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Często chodzi o zapewnienie im schronienia oraz o pomoc rzeczową i żywnościową. W okresie świątecznym szczególnie istotne jest to, aby wszyscy mogli skorzystać z wieczerzy wigilijnej. Dlatego Wojewoda Małopolski po raz kolejny ogłasza konkurs na projekty służące wsparciu tych, którym jest ono najbardziej potrzebne.

Kto może ubiegać się o dotację?

To już drugi otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wojewodę Małopolskiego w 2021 roku pod kątem wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

O dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Kiedy upływa termin złożenia oferty?

Projekt zgłoszony do konkursu musi być realizowany na rzecz osób z województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku.

Termin złożenia ofert w konkursie upływa 14 września 2021 roku.

Ile wynosi dofinansowanie?

Na wykonanie zadania konkursowego w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021 roku Wojewoda Małopolski przeznaczył środki finansowe w łącznej wysokości 142 tys. zł. Dofinansowanie realizacji zadania konkursowego wynosi maksymalnie 14 tys. zł.

Wspólnie możemy więcej!

Na podobny cel – zorganizowanie śniadania wielkanocnego i pomoc najbardziej potrzebującym – Wojewoda Małopolski przeznaczył w 2021 roku 500 tys. zł. Kwota ta trafiła do 29 podmiotów.

W ubiegłym roku dofinansowanie realizacji programów pomocy społecznej na rzecz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z budżetu Wojewody Małopolskiego wyniosło łącznie 777 316 zł.

Więcej informacji dotyczących procedury konkursowej na stronie MUW (https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=organizacje_pozarzadowe)

źródło/grafika: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, fot.: pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony