Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku oficjalnie otwarte!

Mieszkańcy gminy Łącko mają już nowoczesne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej. W piątek odbyło się jego oficjalne otwarcie. Wzięli w nim udział m. in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec.

Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku kosztowała ponad 30 milionów złotych. W nowoczesnym budynku znajdują się m. in.: sala koncertowo-kinowa, biblioteka, świetlica, izba regionalna, sale prób orkiestry i zespołów regionalnych oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku.

– Składam serdeczne gratulacje z okazji otwarcia Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku. Ten obiekt na pewno będzie tętnił życiem, a mieszkańcy z radością będą uczestniczyć w spotkaniach z kulturą i sztuką – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Gratuluję panu wójtowi Janowi Dudzie tej inicjatywy! Obiekty kulturalne to miejsca integracji mieszkańców, ale też miejsca, w których dzieci i młodzież szlifują swoje muzyczne talenty. Jestem dumny, że na kulturalnej mapie Sądecczyzny pojawił się tak piękny obiekt!

Warto dodać, że powiat, a i sam Starosta podejmują wiele działań w zakresie upowszechniania kultury i ocalenia tradycji regionalnej. Dzięki ich przychylności co roku powiększa się sądecka fonoteka.

Z gratulacjami pospieszyli również: senator Wiktor Durlak, marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski z radnymi Sejmiku, przedstawiciel wojewody małopolskiego, starosta olsztyński Andrzej Abako, burmistrzowie i wójtowie, szefowie różnych instytucji i oczywiście przyjaciele Łącka.

Na scenie zaprezentowały się zespoły regionalne, grupy teatralne i muzyczne, które już korzystają z nowego Centrum.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony