Czy to już wojna? – odpowiedź na konferencję Sądeckich Wodociągów

Spółka Nova w trakcie zorganizowanej w nowosądeckim Ratuszu konferencji prasowej odniosła się do zarzutów stawianych jej przez Sądeckie Wodociągi. Te działania, są bezprawne, naruszają dobre imię spółki a co więcej odłączenie przyłącza kanalizacyjnego (zapowiadane w ramach wypowiedzianej przez SW umowy) doprowadzi do zalania terenów Miasta Nowego Sącza ściekami i skażenia środowiska – czytamy w oświadczeniu przesłanym mediom przez Nova. sp. zoo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony