Czy to już wojna? – odpowiedź na konferencję Sądeckich Wodociągów

Spółka Nova w trakcie zorganizowanej w nowosądeckim Ratuszu konferencji prasowej odniosła się do zarzutów stawianych jej…

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony