Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Wczoraj w Gostwicy odbył się Dzień Osób z Niepełnosprawnością zorganizowany przez sądecki oddział ZUS. W spotkaniu wziął udział m.in. wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk.

– Takie spotkania to przede wszystkim integracja osób z niepełnosprawnościami, ale także prezentacja ich umiejętności i talentów – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – To bardzo dobra inicjatywa propagująca wartości takie jak praca, pasja i bezpieczeństwo. Naszym celem jest aktywizowanie osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, w Gostwicy odbyły się także szkolenia dla rodziców i opiekunów.

Niepełnosprawni poznawali zasady bezpieczeństwa na drodze, nowe przepisy prawne, które ich dotyczą, zasady udzielania pierwszej pomocy. W akcję włączyły się: Policja, Straż Pożarna, PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz ratownicy medyczni.

W Gostwicy działa Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, którego podopieczni zaprezentowali program artystyczny podczas spotkania. Przybyli również przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku przy Stowarzyszeniu „Dolina Dunajca” oraz Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Gniazdo”.

W spotkaniu wzięli udział: radna wojewódzka Marta Mordarska, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski, Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urszula Potoniec-Mędoń – prezes Stowarzyszenia „Promyk”, Anna Mieczkowska – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w Oddziale ZUS w Nowym Sączu.

Fot. ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony