Jak wytworzyć ciepło?

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie na temat pomp ciepła. Wziął w nim udział m.in. wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk i członek Zarządu Edward Ciągło.

Spotkanie zorganizowano w ramach porozumienia Powiatu Nowosądeckiego z gminami w zakresie projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. W prelekcji na temat pomp ciepła wzięli udział ekodoradcy i pracownicy urzędów gmin z naszego regionu. Wysłuchali Pauliny Smacznej-Żmudy (Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”), która mówiła o wykorzystaniu ciepła gruntu, powietrza i wody do wytwarzania ciepła w budynkach za pomocą pomp ciepła.

Spotkanie zorganizowała Joanna Jasnos – doradca ds. klimatu i środowiska i pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony