KAS udaremniła agresywną optymalizację podatkową na blisko 19 mln zł

  • Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała podatnika działającego w branży medycznej, który otrzymywał pożyczki od powiązanych podmiotów.
  • Spółka stosowała zwolnienie od podatku dochodowego od skapitalizowanych i wypłaconych odsetek na rzecz zagranicznych podmiotów. Deklarowała, że pożyczkodawcy mają siedziby w Szwecji.
  • Kontrolerzy KAS udowodnili, że firmy które w rzeczywistości udzieliły pożyczek, nie działają w tym kraju. Spółka wpłaciła 18,8 mln zł zaległego podatku wraz z odsetkami.

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie (MUCS) przeprowadził kontrolę celno-skarbową, a następnie postępowanie podatkowe w spółce stosującej agresywną optymalizację podatkową.

Spółka pożyczała pieniądze od trzech zagranicznych podmiotów. Kwota skapitalizowanych i wypłaconych odsetek wyniosła 63,3 mln zł. Dzięki temu, że pożyczkodawcy mieli mieć siedzibę na terenie Szwecji, kontrolowana spółka stosowała zwolnienie od podatku dochodowego.

Rzeczywistymi pożyczkodawcami nie były firmy ze Skandynawii. Spółka powinna była pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od skapitalizowanych i wypłaconych odsetek.

Podatnik skorzystał z możliwości wniesienia odwołania, złożenia skargi na każdym etapie postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie i Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdziły stanowisko MUCS, a kontrolowany podmiot wpłacił 18,8 mln zł zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony