Konkurs plastyczny Akademii Sandecja

Fundacja Akademia Sandecja ogłasza konkurs plastyczny. Spieszmy się, gdyż zostało niewiele czasu!

Szczegóły na plakacie i w regulaminie oraz na FB Akademii Sandecja.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO –

MÓJ PIERWSZY TRENING W AKADEMII SANDECJA

Fundacja Akademia Sandecja zaprasza wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym – Mój pierwszy trening w Akademii Sandecja

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Celem konkursu jest:

· propagowanie piłki nożnej jako pasję i sposób na aktywne i zdrowe spędzenie czasu,

– propagowanie wiedzy o Fundacji Akademia Sandecja

· zwrócenie uwagi uczniów na to, że w dzisiejszych czasach sport to zdrowie, a spędzanie czasu przed telewizorem lub grami komputerowymi niekorzystnie wpływa na młodych ludzi

· poszukiwanie nowych form spędzania wolnego czasu

· integracja środowiska szkolnego i przedszkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów, którzy pomogą przy tworzeniu prac;

· pobudzanie wyobraźni dzieci

· kształtowanie wrażliwości na piękno;

· wyrażanie odczuć w formie plastycznej;

2. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria to przedszkola

II kategoria to klasy 1-3 szkół podstawowych

We wszystkich kategoriach wiekowych dopuszcza się prace wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze formatu A4.

3. Temat pracy: „Mój pierwszy trening w Akademii Sandecja”

4. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły lub przedszkola

II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

  1. Prace należy składać do dnia 30 czerwca 2022 roku do wychowawców lub nauczycieli w swojej placówce. Zebrane prace można przekazać osobiście do siedziby klubu lub poinformować koordynatora, który odbierze prace (Koordynator Anna Pych – tel. 514785462)
  2. Adres:

Fundacja Akademia Sandecja

Ul. Kilińskiego 47

33-300 Nowy Sącz

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu września 2022r.

III. ZASADY I SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH.

1. Ocenie podlegają wszystkie prace zgłoszone w konkursie.

2. Komisja konkursowa oceniać będzie:

– dbałość o efekt końcowy wykonanej pracy oraz zgodność z tematem i poleceniem,

– estetykę wykonanej pracy,

– różnorodność użytych materiałów oraz technik plastycznych,

– oryginalność i pomysłowość.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatora. W skład komisji wejdą:

Prezes Akademii Sandecja

Dyrektor Akademii Sandecja

Koordynator konkursu

2. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.

4. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

V. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych.

2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.

3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny jest na funpage Akademii Sandecja – www.facebook.com/akademiasandecja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony