Tenisowe Grand Prix Małopolski – skrót regulaminu rozgrywek

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym uczestniczeniem w tych rozgrywkach publikujemy fragment najistotniejszych punktów regulaminu. Zwracamy uwagę na przejrzystości i przewidywalność zasad tej rywalizacji. Zachęcamy do wzięcia udziału.

1. Każdy turniej zaliczany do cyklu G.P. jest punktowany a zawodnicy biorący w nim udział. otrzymują odpowiednią ilość pkt w zależności od miejsca które zajęli w turnieju. W związku z tym, każdy zawodnik grający w turnieju z tego cyklu wprowadzany jest na listę rankingową Tenisowego Grand Prix Małopolski (TGPM).

2. Punktacja za zajęcie miejsca – patrz załącznik do regulaminu dotyczący punktacji.

3. System rozgrywek prowadzony jest do dwóch przegranych meczów jednak organizator zastrzega sobie WYŁĄCZNE prawo wprowadzenia do TGPM turnieju rozgrywanego innym systemem.

4. I miejsce w turnieju zajmuje zawodnik, który nie przegrał żadnego meczu.

5. Kolejne  miejsca w turnieju będą wyłonione poprzez rozgrywki w drugiej drabince spośród zawodników, którzy przegrali jeden mecz.

6. Miejsce II w turnieju zajmie zwycięzca drugiej drabinki, III miejsce zawodnik, który przegrał mecz w drugiej drabince w ostatniej fazie (szczeblu). Pozostali  zawodnicy, zajmą miejsca, które będą obliczane na podstawie drabinki turniejowej (etap w którym zawodnik odpadł z turnieju, patrz załącznik regulaminu dot. punktacji.).

7. Mecze rozgrywane są do 9 gemów.

8. Przy stanie 8/8 rozgrywany jest tiebreak.

9. W przypadku kiedy zawodnicy trafią na siebie po raz drugi w tym samym turnieju, mecz nie będzie rozgrywany i przechodzi dalej zawodnik, który wygrał pierwszy mecz w tym turnieju.

10. W przypadku nierozegrania meczu z przyczyn obiektywnych nie zależnych od zawodników mecz musi być rozegrany wg. kolejności gier ustalonych przez organizatora/dyrektora turnieju. Jeżeli będą to ostatnie mecze w drabinkach, mogą być rozegrane poza oficjalnym terminem turnieju, jednak nie później niż 4 dni po planowanej dacie jego zakończenia. Jeżeli mecz nie dojdzie do skutku a zawodnicy nie będą mogli wskazać przyczyny nierozegrania obydwaj otrzymają tą sama ilość pkt. zgodną z miejscem w drabince turniejowej. Gdyby jednak któryś z zawodników przesuwał termin rozegrania meczu ponad wyznaczony w regulaminie będzie miał wpisanego walkowera.

11. W ramach jednego turnieju mogą być rozgrywane trzy kategorie – A mistrzowska, B amatorska, C rekreacyjna. Decyzja o podziale na kategorie pozostaje w gestii organizatora/dyrektora turnieju.

Organizatorem Tenisowego Grand Prix Małopolski jest Małopolska Agencja Rozwoju Edukacji Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o.

Zadania realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony