Konsultacje projektu „Strategia Powiatu Nowosądeckiego do roku 2030″

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Strategia Powiatu Nowosądeckiego do roku 2030″.
Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego mogą włączyć się w proces konsultacji, które będą prowadzone do 16 listopada 2022 roku. Celem jest wypracowanie ostatecznej wersji dokumentu poprzez zgłaszanie uwag.

Uwagi (wg załączonego wzoru formularza) do projektu Strategii można zgłaszać:

– pocztą elektroniczna na adres: powiat@nowosadecki.pl

– pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz,

– osobiście: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, – Dziennik podawczy, parter pok.113, tel. 18 41 41 771,

– faksem: 18 41 41 600

Komórką merytoryczną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Treść dokumentu i formularz do pobrania: Ogłoszenia urzędowe / Ogłoszenia i zawiadomienia / Ogłoszenia urzędowe (nowosadecki.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony