Krótka lekcja historii – fakty i mity o wędrówkach i osadnictwie Wołochów

Widok z Hali Łabowskiej – hale są wyraźnym śladem pasterskiej działalności Wołosów

Wołosi to lud wędrowny, który w dużym stopniu wpłynął na kulturę, gdyż to od nich pochodzi kultura
pasterstwa owiec, czyli zajęcia praktykowanego po dziś dzień przez wielu górali. W drugiej części
krótkiego cyklu artykułów o kulturze wołoskiej, chciałabym przybliżyć ciekawostki, fakty i mity na
temat tej grupy etnicznej oraz opowiedzieć nieco szerzej o spuściźnie Wołochów.


Mówi się, że Wołosi pochodzą z Rumunii. Jednak jest to kwestia sporna, związana z wieloma
legendami i pewnymi mitami tamtego narodu. Faktem jest, że ich wędrówka przez Karpaty
rozpoczęła się na terenie dzisiejszej Rumunii. Jednak czy to była ich pierwsza lub jedyna ojczyzna? Ta
teoria wiąże się w dużym stopniu z polityką historyczną. Zaczęto na nią zwracać uwagę w XIX wieku,
gdy formowało się państwo Rumuńskie. Głównym argumentem przeciwko tej teorii jest fakt, że
brakuje jakichkolwiek informacji odnośnie przebywania ludności wołoskiej na tamtych terenach aż do
VIII wieku. Warto dodać również, że do dnia dzisiejszego Wołosi żyją na terenie takich państw, jak
Grecja, Albania, Macedonia, Bułgaria oraz Chorwacja. Inna teoria mówi, że pochodzą oni właśnie z
południowych Bałkan.


Wiele wsi zostało ulokowanych na prawie wołoskim i zbudowanym według tejże zabudowy, co
można dostrzec między innymi w układzie Ochotnicy oraz Zawoi. Osady budowane przez Wołochów
powstawały na skutek karczowania lasów dlatego ściany leśne między lasami a polami lub halami są
również śladami ich działalności. Same w sobie hale to miejsca, w których były i często nadal są
wypasane owce. Wartymi uwagi są również elementy zdobnicze, które występują w dwóch formach
– geometrycznych (czyli wszelkie parzenice, gwiazdy, romby itp.) i wzorowanych na przyrodzie (np.
leluja, czyli kwiat lilii. Dekoracje występują zarówno na strojach góralskich, jak i elementach użytku
codziennego (np. drewnianych miskach).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony