Kultura z klimatem 2022

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zaprasza do udziału w projekcie „Kultura z klimatem”, w którym pokażemy, że instytucja kultury może inicjować w wymiarze lokalnym działania, stanowiące odpowiedź na największe wyzwania XXI wieku związane ze zmianami klimatu, pełnić aktywną rolę w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród swoich odbiorców oraz kształtować i wspierać silną sieć organizacji i ludzi działających na rzecz klimatu i środowiska w regionie. Dzięki projektowi „Kultura z klimatem” chcemy dać Wam przestrzeń do spotkania, rozmowy i wspólnego działania!

Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka są faktem. Aby zminimalizować ich negatywne skutki musimy działać teraz. Kultura i sztuka mogą być doskonałym nośnikiem treści i narzędziem edukacji na temat zmian klimatu i ekologii. Działania twórcze, angażujące lokalną społeczność, wspierają proces kształtowania silnej wspólnoty, która będzie w stanie przetrwać różnego rodzaju kryzysy. Pobudzają zmianę i włączają mieszkańców miast, miasteczek i wsi w przemianę otaczającej rzeczywistości w bardziej przyjazną i poprawiającą jakość ich życia.

Wszystkie wydarzenia projektu są bezpłatne.

Na warsztaty i spotkania obowiązują zapisy przez Formularz zgłoszeń dostępny na stronie mcksokol.pl

Na seanse filmowe bezpłatne wejściówki są do pobrania w kasie MCK SOKÓŁ (ul. Długosz 3, 33-300 Nowy Sącz, te. 18 448 26 00) – czynnej w dni powszednie w godzinach 8:00-20:00, w soboty i niedziele w godzinach 12:00-20:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony