Lepsze drogi, nowoczesne szkoły i fundusze na remont zabytków

Poprawa infrastruktury drogowej, inwestycje w oświacie i dotacje na prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach – to tematy, które zdominowały obszerne sprawozdanie starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym. Starosta przedstawił je podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, prowadzonej przez przewodniczącego Rady Romana Potońca.

Złożenie sprawozdania poprzedził krótki występ grupy polskiej młodzieży ze Scholi Katedralnej z duszpasterstwa Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie. Opiekunami grupy są ks. Jan Tymań i Wiki Kompanowicz – Kowalska. Dzieci zwiedzają Sądecczyznę dzięki wsparciu Fundacji Bratnia Dusza z Krynicy – Zdroju. Spotkają się z klubami seniora oraz rówieśnikami ze szkół i parafii, z którymi wspólnie pośpiewają w języku ojczystym. Zapoznają się też z polską tradycją, historią i zwyczajami. Starosta wręczył im plecaki z przyborami szkolnymi. Zadeklarował też sfinansowanie i druk śpiewników, bowiem grupy tej nie stać na ich zakup.

Starosta Marek Kwiatkowski poinformował radnych o przekazaniu przez wojewodę umowy przyznającej dotację w wysokości 10.348,922 zł, która stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju na przebudowę drogi powiatowej Łącko – Naszacowice na długości 1.940 m w miejscowościach Naszacowice i Olszanka, przebudowę drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice – Młynne na trzech odcinkach o łącznej długości 2297 m w miejscowościach Wronowice i Żbikowice oraz remont drogi powiatowej Biczyce Dolne – Gostwica na dwóch odcinkach o łącznej długości 1673 m w miejscowościach Biczyce Dolne i Niskowa. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych wraz z wkładem Powiatu wynosi 20.697.845 zł.

Starosta poinformował też o wyłonieniu wykonawcy rozbudowy budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu o część dydaktyczną. Zakres robót o wartości 9.291.597,02 zł obejmuje rozbudowę o segment dydaktyczny wraz z instalacjami, przyłączem wody oraz gazu, budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórkę budynku gospodarczego.

Zakończono również przebudowę drogi Czarny Potok – Szczereż, sfinalizowano modernizację mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w miejscowości Klęczany oraz mostu w ciągu drogi powiatowej Łącko-Wola Konsowa w miejscowości Zagorzyn. Starosta omówił też szereg inwestycji drogowych na etapie postępowań przetargowych oraz realizowanych obecnie, a rozpoczętych w latach 2022-2023.

Podczas sesji radni podjęli m. in. uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r., i udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu. Na te działania, realizowane w 11 kościołach, przyznano łącznie 220.000 zł. Obejmą one m. in. ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian XVII-wiecznej cerkwi pw. ŚŚ. Kosmy i Damiana w Bereście, kompleksowe prace konserwatorskie przy klasycystycznym ikonostasie kaplicy pw. Narodzenia NMP w Mochnaczce, prace konserwatorskie we wnętrzu drewnianego kościoła z 1520 r. w Krużlowej Wyżnej i konserwację elementów ołtarza “Kaplicy Kurowskiej” w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach.

Z uwagi na brak naboru w latach 2022-2023 radni zdecydowali o rozwiązaniu Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład. Zapoznali się także z informacjami z działalności w 2023 r. Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także DPS w Zbyszycach, Klęczanach i Muszynie, Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie oraz POW – Dom Dziecka nr 1 i nr 2 w Klęczanach.

W sesji wzięli udział radny wojewódzki Stanisław Pasoń i burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz Chorużyk. Obecna też była sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk.

Fot. Paweł Szeliga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony