Mamy trzeciego Profesora Oświaty w Nowym Sączu.

Wczoraj w Warszawie dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Zbigniew Małek został Profesorem Oświaty. To dopiero trzeci nauczyciel na Sądecczyźnie z takim tytułem.

To tytuł honorowy nadawany przez Kapitułę ds. Profesora Oświaty przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Do tej pory tytuł taki posiadał w Nowym Sączu i na całej Sądecczyźnie Bogusław Kołcz dyrektor Zespołu Szkół Akademickich – było to czternaście lat temu oraz dr. Renata Jonakowska Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu, która otrzymała ten zaszczytny tytuł w 2015 roku. Świadczy to jak bardzo elitarne jest grono Profesorów Oświaty. Wręczenie Honorowego Tytułu Profesora Oświaty odbyło się 13 października podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które tradycyjnie odbywają się w Sali im. Anny Walentynowicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Tytuł ten wręczył wszystkim 21 osobom nominowanym przez Kapitułę, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w obecności między innymi: wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, wiceministrów MEiN oraz Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

Kapituła ds. Profesorów Oświaty składa się z 16 członków powoływanych przez ministra. Tworzą ją osoby będące uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dające rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły. Przyznając tytuł Profesora Oświaty Kapituła bierze pod uwagę znaczące – wybitne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela posiadającego stopień nauczyciela dyplomowanego, takie jak:

– osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi,

– osiąganie najwyższych wyników w Egzaminie Ósmoklasistów i Egzaminie Maturalnym,

– osiągnięcia uczniów uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach,

– reprezentowanie przez kandydata wysokiego poziomu kultury pedagogicznej oraz stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy

– dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,

– pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty,

– opracowanie własnego programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;

– uzyskanie dużego dorobku zawodowego potwierdzonego Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra i kuratora oświaty,

– udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;

– posiadanie w swoim dorobku publikacji dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Profesor Zbigniew Małek od 24 lat pełni funkcję dyrektora, obchodzącej w tym roku Jubileusz 25-lecia, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego i od 13 lat funkcję dyrektora Katolickiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu. Obowiązki dyrektora w/w szkół godzi z pracą wykładowcy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. Posiada uznany dorobek i publikacje naukowe. Jest również bardzo cenionym trenerem piłki nożnej (był zawodnikiem i trenerem w Sandecji) – w ubiegłym roku z drużyną AZS PWSZ Nowy Sącz zdobył Wicemistrzostwo Polski w Piłce Nożnej. Miesiąc temu Szkoła Trenerów PZPN nadała mu uprawnienia Trenera Edukatora UEFA. Jest to ostatni, najwyższy szczebel kariery trenerskiej. Posiada również uprawnienia trenera przygotowania motorycznego, gimnastyki sportowej, kajakarstwa i uprawnienia sternika motorowodnego.

Profesor Zbigniew Małek podczas 42 lat pracy zdobył bardzo duże i wszechstronne doświadczenie pedagogiczne. Pracował w szkole wiejskiej z klasami łączonymi, w szkole sportowej, w dużej podstawowej szkole publicznej, w gimnazjum, w liceum, na wyższej uczelni oraz aktualnie w niepublicznej szkole katolickiej i ogólnokształcącej szkole muzycznej. W latach 1990-1992 był dyrektorem Szkoły Sportów Letnich (przy SP 15), a w latach 1992-1997 jako wicedyrektor współtworzył i kierował najnowocześniejszą i największą w tym czasie w Nowym Sączu Szkołą Podstawową nr 20.

– Tytuł honorowy Profesora Oświaty i uprawnienia Trenera Edukatora UEFA to mój ostatni szczebel kariery nauczycielskiej i trenerskiej. – mówi prof. Zbigniew Małek. – Mogę dzisiaj stwierdzić, że jestem szczęśliwym, spełnionym zawodowo człowiekiem. Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie nauczyciele, którzy mnie uczyli, ale też towarzyszyli mi przez wszystkie lata mojej pracy. Szczególnie dziękuję nauczycielom szkół katolickich, w których pełnie funkcję dyrektora. Bez nich, bez uczniów, również bez ich rodziców nie osiągnął bym tego sukcesu. Dedykuję go mojej żonie Ani (też nauczycielce), która wspierała i dalej wspiera mnie w trudach codziennej pracy. Czasami mam wyrzuty sumienia, że moja praca stawała wyżej niż moja rodzina. Często poświęcałem więcej czasu dla obcych dzieci niż swoich trzech synów – niestety tak się dzieje w wielu nauczycielskich rodzinach. Dziękuję zarządowi Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, który zainicjował wniosek profesorski. Dziękuję Pani Kurator, że zechciała się nad nim pochylić, uzupełnić i ostatecznie wysłać do Kapituły”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony