Miliony dla nowosądeckiego powiatu!

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, którą prowadził Roman Potoniec. Przed głosowaniem nad uchwałami, radni wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym.

– Mam kilka dobrych informacji – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Otrzymaliśmy właśnie promesę na dofinansowanie budowy Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 15 milionów złotych (wartość inwestycji to około 17,5 mln zł). Otrzymaliśmy też dofinansowanie na zakup i montaż windy pionowej i platformy schodowej w Zespole Szkół w Marcinkowicach (z PFRON to 150 tys. zł). Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej to ponad 1,24 mln zł, a także na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach w wysokości 120 tysięcy złotych.

Warto przypomnieć, że trwa remont budynku garażowego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, to koszt ok. 400 tys. zł. W najbliższym czasie zostanie też wymienione całe ogrodzenie za 400 tys. zł.

Starosta mówił również o wysokiej rekrutacji do szkół powiatowych na rok 2022/2023, dzisiaj to 1065 uczniów – to o 383 więcej niż w roku ubiegłym. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 547 uczniów, z tego zdało 382, co stanowi 70%, lepiej niż w ubiegłych latach. Najlepsze szkoły to LO w Grybowie, gdzie zdawalność wyniosła 96,5% i LO Starym Sączu – 90%. Średnia zdawalność w Małopolsce wyniosła 82% a w Polsce – 78,2%.

– Trwają prace przy organizacji AGRO Nawojowa 2022 – dodał starosta Marek Kwiatkowski. – Wydarzenie realizowane jest po raz pierwszy przez Powiat Nowosądecki i zostanie połączone z Dożynkami Powiatowymi. Impreza odbędzie się 3 i 4 września w Nawojowej. AGRO Nawojowa 2022 realizowane jest pod honorowym patronatem wicepremiera – ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz wojewody małopolskiego Łukasza Kmity.

Podczas sesji, radni podjęli uchwały m. in. w sprawie:

– ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Nowosądecki;

– ustalenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki;

– zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

W sesji wzięła udział m. in. sekretarz Powiatu Monika Dziedzina, skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek, dyrektorzy poszczególnych wydziałów i jednostek Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i kom. Waldemar Górowski – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony