Most przy ul. Marcinkowickiej już gotowy!

Kierowcy mogą już przyjechać po nowej nawierzchni nowego mostu w ul. Marcinkowickiej (gmina Chełmiec). Do wykonania została jedynie warstwa ścieralna na całym obszarze skrzyżowania – te roboty zostaną wykonane w najbliższą sobotę, 12  listopada przy zamkniętym ruchu.

Pozostanie jeszcze włączenie do tej drogi ul. Jagodowej wraz z chodnikiem. Przewidywane zakończenie wszystkich prac – koniec bieżącego roku.

– To bardzo ważna inwestycja – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Po jej zakończeniu można będzie komfortowo przejechać wielokilometrowym odcinkiem drogi. To jeden z wielu projektów, które obecnie realizujemy na drogach powiatowych.

Cała inwestycja polegała na rozbudowie drogi powiatowej wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego, budowie dojazdów, przebudową skrzyżowania z ul. Jagodową i ul. Białą, przebudową istniejących zjazdów, budową oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania, a także umocnieniem koryta potoku w obrębie mostu.

Koszt całkowity zadania: 2 330 530,78 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 454 817,00 zł, wkład własny Powiatu: 632 493,00 zł.

Fot. PZD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony