Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie NOWOSĄDECKIEGO! Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?
W Powiecie Nowosądeckim punkty dostępne są w następujących lokalizacjach:

– Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne mediacje

  • Piwniczna Zdrój Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. B. Chrobrego 2: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.
  •  Stary Sącz Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Partyzantów 15, od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00.
  • Krynica-Zdrój Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, ul. Nadbrzeżna 3, od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00
  • Grybów – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Armii Krajowej 19 od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00 .
  • Nowy Sącz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Waryńskiego 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

      – Nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie, nieodpłatne mediacje

  • Krynica-Zdrój Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, ul. Nadbrzeżna 3: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.
  • Grybów Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Armii Krajowej 19, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.
  • Stary Sącz Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Partyzantów 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

Jak mogę się zapisać na darmową poradę?
Rejestrację prowadzi Starostwo Powiatowe:
– tel. 600 401 420 od poniedziqłku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
– informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
– wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
– sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
– poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
– nieodpłatną mediację.

 Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
– rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
– poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
– skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
– nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?
– poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
– przeprowadzenie mediacji,
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Więcej informacji:

– https://nowosadecki.pl/pl/punkty-pomocy-prawnej-i-obywatelskiej

– https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-nowosadecki-2022/

– np.ms.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony