Czyste Powietrze – korzystne zmiany w programie


– Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym
w Polsce i stale go usprawniamy – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. –
Zastosowaliśmy w nim pionierskie rozwiązania, chociażby poprzez włączenie sektora
bankowego do masowego, powszechnego programu. Teraz przechodzimy krok dalej
i podwyższamy zarówno progi dochodowe, jak i wysokość dotacji. Przy podwyższonym
dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym
wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw
wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych – dodaje.

– W związku z agresją Rosji na Ukrainę sytuacja na rynku wiąże się ze znacznym wzrostem cen,
w tym nośników energii. Z tego względu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianach w programie
priorytetowym „Czyste Powietrze”. Wychodzimy do Beneficjentów z propozycją nie tylko
dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale także
zachęcamy do skorzystania z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinansowania do kompleksowej
termomodernizacji budynku. Najwyższe dofinansowanie, czyli nawet do 136 200 zł będzie
można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej
termomodernizacji – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków.

Program wprowadza dodatkowe finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem
mikroinstalacji fotowoltaicznej. Gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie
kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe
z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe
dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona
od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania,
uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną,
w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł
bezzwrotnej dotacji.


Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt
energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów
w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU)
na cele ogrzewania budynku:
– do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok)
– [lub] o minimum 40%

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego
budynku do kwoty 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu
maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach
każdej części PPCP.
W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez
podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych,
a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. Utrzymany
został kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu
najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.
W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania
dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.
– w Części 1) Programu – do 135 000 zł
– w Części 2) Programu – do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz
2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
– w Części 3) Programu – do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz
1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków
o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody
na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenie
drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali
dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu
energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku,
pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii
po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania,
jakimi są środki z KPO i FEnIKS, wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów
i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia
w celu zrekompensowania powyższej zmiany. Inne ważne zmiany w programie to:
wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej
emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci
dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu
przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną,
których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego
przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową.
Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia
rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku. Program
zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony