Pogoda nie odpuszcza – znów grzmi i pada

Niestety gwałtowne opady deszczu, jakie obecnie obserwujemy, mogą spowodować wzrost poziomu wody w rzekach, czego doświadczyli mieszkańcy Nowego Sącza po wylaniu skromnej na co dzień Łubinki. Warto patrzeć w niebo i być czujnym.

Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż dziś do godz. 16 w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych (udział powierzchni nieprzepuszczalnych – drogi, chodniki, parkingi i dachy budynków – jest większy niż 5 %. Naturalne drogi spływu są zwykle zastępowane lub „wspomagane” przez systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych), mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

W zlewniach kontrolowanych (zlewnia w której znajduje się stacja wodowskazowa i są prowadzone systematyczne obserwacje hydrometryczne najwyższy przepływ roczny (przepływ maksymalny roczny) – przepływ kulminacyjny najwyższego wezbrania w roku seria czasowa (przepływów maksymalnych rocznych) – seria przepływów maksymalnych), w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 %, a stopień zagrożenia określono na pierwszy w skali trzystopniowej.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 018 414-16-21), lub po godzinie 15.30.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu (047 831-49-11, 047 831-19-12).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony