Pomimo zimy – trwają prace na drogach powiatowych Sądecczyzny

Wiele dzieje się na drogach Powiatu Nowosądeckiego o czym informował radnych Starosta Marek Kwiatkowski. Mimo zimy, która jak na razie sprzyja prowadzeniu robót trwają przebudowy dróg.

W 2023 roku zakończone zostały inwestycje:

– budowa mostu w drodze powiatowej Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami. Zakres robót obejmował: rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu wraz z dojazdami, umocnienia potoku w obrębie mostu. Wartość robót: 1 548 656,42 zł. Zadanie w całości zrealizowane ze środków zewnętrznych – objęte dofinansowaniem z Rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości: 774 328,42 zł oraz środkami z Funduszu Leśnego w wysokości 774 328 zł;

– modernizacja drogi powiatowej Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (etap I – budowa mostu wraz z dojazdami. Zakres robót obejmował: rozbiórkę istniejącego mostu, budowę mostu tymczasowego, budowę nowego mostu wraz z dojazdami, umocnienie potoku w obrębie mostu. Wartość robót: 1 983 862,09 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Leśnego w wysokości 1 388 708,00 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości: 526 396,88 zł. Wkład własny wynosi: 3,5%;

– przebudowa drogi powiatowej Muszyna ul. Polna – Złockie polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jastrzębik (etap I). Zadanie obejmowało budowę chodnika na odcinku ok. 190 m wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi. Wartość zadania: 469 639,02 zł. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Muszyna w wysokości: 234 819 zł.

Inwestycje rozpoczęte i w trakcie realizacji:

– przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa;

– rozbudowa i modernizacja drogi Stary Sącz ul. Partyzantów w miejcowości Przysietnica, Stary Sącz i Moszczenica Niżna;

– modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Łącko – Wola Kosnowa w miejscowości Zagorzyn;

– modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w miejscowości Klęczany;

– przebudowa drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze na długości 405 m wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną  w miejscowości Żegiestów;

– przebudowa drogi powiatowej w Gołkowicach Górnych na długości 81 m wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową;

– przebudowa drogi powiatowej Łącko – Naszacowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową  Łącko – Wola Kosnowa;

– przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka na długości 994 m w miejscowości Florynka i Binczarowa;

– przebudowa drogi powiatowej Czarny Potok – Szczereż na długości 257 m;

– rozbudowa drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina o długości 284 m w miejscowości Nawojowa. Zakres robót: opracowanie projektu oraz budowa odcinka drogi powiatowej w sąsiedztwie kościoła w Nawojowej (jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych). Wartość robót: 3 644 991,16 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020 w wysokości: 1 294 269,00 zł. Termin realizacji: 370 dni – grudzień 2024 r.

Inwestycje objęte dofinansowaniem z RFRD na lata 2024-2025 (na etapie przetargu):

– remont drogi powiatowej Biczyce Dolne – Gostwica na dwóch odcinkach o łącznej długości 1673 m, w miejscowościach: Biczyce Dolne, Niskowa. Trwa ocena ofert;

– przebudowa drogi powiatowej Łącko – Naszacowice na długości 1940 m w miejscowościach Naszacowice, Olszanka;

– przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne na trzech odcinkach o łącznej długości 2 287 m w miejscowościach Wronowice i Żbikowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony