Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomaga na medal!

Blisko milion złotych pozyskało w ubiegłym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz kolejny przystępując do Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami Edycja III. Pieniądze pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym samym Powiat Nowosądecki  znalazł się na liście liderów (II miejsce) w województwie małopolskim.

Aktywnie prowadzona akcja informacyjna na terenie Powiatu Nowosądeckiego sprawiła, że wiele instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych zdecydowało się na przyłączenie do programu. Środki były przeznaczone na likwidację barier architektonicznych i transportowych oraz modernizację istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

W Obszarze B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy) zrealizowano jeden projekt dotyczący montażu windy w OPS w Podegrodziu na potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych w nowopowstałej Placówce Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Podegrodziu

W Obszarze D (likwidacja barier transportowych) zrealizowano cztery projekty. Był to zakup autobusu na potrzeby WTZ w Bukowcu (gmina Korzenna) oraz trzech mikrobusów dla: Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach, dla gminy Rytro na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” oraz dla gminy Podegrodzie – dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówki rehabilitacyjnej „OREW” w Ochotnicy i do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Podegrodziu.

W Obszarze F  zrealizowano dwa projekty. Gmina Grybów wystąpiła o dofinansowanie modernizacji pracowni gospodarstwa domowego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drugi projekt to modernizacja pracowni florystyczno-ogrodniczej, plastycznej, sali rehabilitacyjnej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi  oraz dostosowanie sanitariatu w WTZ w Siołkowej.

– Gratuluję pani dyrektor i pracownikom PCPR – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Osoby niepełnosprawne potrzebują różnych form wsparcia i my je oferujemy, między innymi prowadząc DPSy, warsztaty terapii zajęciowej czy powiatowe ośrodki wsparcia. Doposażenie tych jednostek i transport podopiecznych, czasami z odległych stron Powiatu Nowosądeckiego też są bardzo ważne. Nadal będziemy pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje w tym zakresie.

W sumie z pomocy PFRON skorzystało 20 samorządów, które zrealizowały 88 projektów. Najwięcej środków pozyskał Kraków (1 156 212,24 zł), Powiat Nowosądecki (915 349,12 zł) i Powiat Bocheński (837 072,74 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony