Trwają remonty dróg powiatowych – miliony złotych na poprawę bezpieczeństwa

Podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, starosta Marek Kwiatkowski poinformował radnych o zakończonych i trwających inwestycjach drogowych, a jest się czym chwalić!

Zakończone zostały:

– modernizacja dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica w m. Łomnica Zdrój. Wartość robót: 790.044,78 zł. Zadanie z realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Leśnego w wysokości 70% kosztów robót budowlanych. Roboty obejmowały wymianę kap chodnikowych, barier oraz nawierzchni bitumicznej;

– modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w m. Kamionka Wielka. Wartość robót: 146 670,06 zł. Roboty obejmowały remont chodnika na moście wraz z barierą;

– modernizacja drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice na odcinku 405 m. Wartość robót: 486 490,03 zł. Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami;

– modernizacja drogi powiatowej Kotów – Kamianna (etap I) na odcinku 1,58 km. Wartość robót: 3 582 093,87 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego w wysokości: ok. 50%. Zadanie obejmowało wymianę oraz wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz remont 9 przepustów;

– modernizacja drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica w m. Łomnica Zdrój na odcinku 1,5 km. Wartość robót: 3 321 104,35 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego (70%). Obejmowało wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz remont fragmentu chodnika;

– modernizacja drogi powiatowej nr 1579 K Siekierczyna – Naszacowice w m. Naszacowice na odcinku 0,795 km. Wartość robót: 1 363 766,72 zł. Zadanie obejmowało: wymianę podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz pobocza, remont chodnika w obrębie zatoki autobusowej oraz wykonanie oznakowania poziomego;

– modernizacja drogi powiatowej Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie w m. Brzezna na odcinku 0,620 km. Wartość robót: 805 391,47 zł. Zadanie obejmowało wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego;

– modernizacja drogi powiatowej Berest – Mochnaczka – Wyżna w m. Mochnaczka Wyżna i Mochnaczka Niżna na odcinku 0,400 km. Wartość robót: 907 600,40 zł. Zadanie obejmowało wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego;

– modernizacja drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica w m. Łomnica Zdrój na odcinku 1,5 km. Wartość robót: 3 321 104,35 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego (70%). Obejmowało wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz remont fragmentu chodnika;

– modernizacja drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina w m. Nawojowa na odcinku 0,310 m. Wartość robót: 537 369,44 zł. Zadanie obejmowało wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy, oznakowania poziomego oraz wymianę poręczy przy chodniku.

– Trwa przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska na odcinku 5,55 kilometra w miejscowościach Naściszowa, Librantowa i Łęka. Wartość robót to prawie 25 milionów złotych. Obecnie realizowany jest pierwszy etap prac, który pochłonie około cztery miliony złotych – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

Ponadto, prowadzona jest:

– modernizacja drogi powiatowej Muszyna – (ul. Polna) – Złockie w m. Złockie na odcinku 0,434 km. Wartość robót: 1 592 063,99 zł. Zadanie obejmuje wymianę całej konstrukcji jezdni z poboczem, odwodnienie oraz remont chodnika. Z uwagi na warunki pogodowe oraz konieczność wymiany sieci gazowej i wodociągowych (przez ich właścicieli) na remontowanym odcinku drogi, termin zakończenia prac zostanie przesunięty na maj 2023 roku;

– modernizacja drogi powiatowej Wytrzyszczka -Tropie – Bartkowa Posadowa w m. Bartkowa – Posadowa na odcinku 0,595 km. Wartość robót: 1 449 934,73 zł. Z uwagi na warunki pogodowe, termin zakończenia prac zostanie przesunięty na maj 2023 roku;

– modernizacja drogi powiatowej Łącko – Wola Kosnowa w m. Łącko na odcinku 0,265 km. Wartość robót: 693 398,83 zł. Z uwagi na warunki pogodowe oraz budowanie przez zakład gazowniczy sieci gazowej w obrębie modernizowanego odcinka drogi, termin zakończenia prac zostanie przesunięty na maj 2023 roku;

– modernizacja drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna w m. Żegiestów na odcinku 0,327 km. Wartość robót: 588 527,26 zł. Z uwagi na warunki pogodowe termin zakończenia prac zostanie przesunięty na maj 2023 roku;

– przebudowa drogi powiatowej Łącko – Wola Kosnowa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz umocnieniem skarp na odcinku 0,32 km. Wartość robót: 1 127 982,53 zł. Inwestycja współfinansowana przez gminę Łącko w wysokości: 500 000 zł. Z uwagi na warunki terenowe i pogodowe, termin zakończenia robót zostanie przesunięty na maj 2023 roku.

– Wybraliśmy najkorzystniejsze oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa na odcinku 4,5 kilometra. Projekt obejmuje także  odbudowę elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe – dodał starosta Marek Kwiatkowski.

Zadanie jest podzielone na dwie części: pierwsza obejmie odbudowę obiektu mostowego wraz z dojazdami (2 453 021,68 zł), druga – przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa na odcinku 4,5 km (25 310 899,20 zł). Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2023-2025 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 16 920 000,00 zł.

– Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożyliśmy wniosek o dofinansowanie modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej w Nawojowej oraz przebudowę drogi powiatowej we Florynce i Binczarowej – mówi starosta Marek Kwiatkowski.

Wartość całego wniosku: 5 152 400,66 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 3 194 801,00 zł. Okres realizacji: 2023-2024.

Zadanie obejmuje:

– rozbudowę drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina (zmiana przebiegu drogi w obrębie kościoła parafialnego w Nawojowej) na odcinku 284 m (w tym chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych). Koszt całkowity: 2 057 105,75 zł;

– przebudowę drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w m. Florynka i Binczarowa w zakresie budowy chodnika i wymiany nawierzchni na odcinku 994 m. Koszt całkowity: 2 986 849,27 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony