Działamy wspólnie dla dobra seniorów

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

– Od wielu lat współpracujemy z sądeckim UTW. Wspólnie tworzymy politykę senioralną, a także dbamy o zdrowie i aktywny rozwój osób starszych – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Stowarzyszenia i fundacje mogą otrzymać od nas dotację na projekty związane z aktywizacją osób starszych i realizację programów edukacyjno – zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia i poprawę jakości życia seniorów. Wystarczy aplikować w konkursach otwartych „SREBRNE Sądeckie” czy „ZDROWE Sądeckie”. Cieszę się, że tak wielu organizacjom pozarządowym leży na sercu dobro osób starszych. Dziękuję za budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspólnie realizowanie wielu przedsięwzięć na Sądecczyźnie.

Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk podziękowała staroście Markowi Kwiatkowskiemu za wsparcie seniorów – Władze Powiatu Nowosądeckiego zawsze dostrzegały potrzeby osób starszych. Dzięki tak dobrej współpracy możemy realizować wiele przedsięwzięć na rzecz seniorów, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają na Sądecczyznę z różnych zakątków Polski.

W zawartym porozumieniu, władze Powiatu deklarują m. in.: nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2023 roku oraz współpracę w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Stowarzyszenie deklaruje współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie działań zmierzających do opracowania Sądeckiej Polityki Senioralnej; propagowanie i prowadzenie edukacji nieformalnej osób starszych mieszkających w powiecie nowosądeckim, w różnych dziedzinach nauk; aktywizację społeczną osób starszych mieszkających na terenie powiatu nowosądeckiego oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia, promocji zdrowego stylu życia seniorów i wiedzy o zdrowiu. Bardzo ważnym aspektem porozumienia jest również to, że pracownicy SUTW udzielają bezpłatnych porad prawno – organizacyjnych organizacjom pozarządowym, mającym siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego (w każdy piątek, w godz. 9.00 – 11.00 w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym Sączu).

Porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, Wiesława Borczyk – prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Daniel Jachimowicz – wiceprezes SUTW. W spotkaniu wzięła również udział sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk nadzorująca pracę Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony