Ponad 17,6 mln zł dla samorządu województwa małopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Transport do pracy, szkoły, placówek zdrowia to często wyzwanie dla osób, które pochodzą z mniejszych miejscowości i nie posiadają własnego środka transportu. Naprzeciw oczekiwaniom pasażerów komunikacji zbiorowej wychodzi rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – program, dzięki któremu powstają nowe trasy komunikacyjne.

Wysokość środków przyznanych na 2023 rok przewidzianych na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla całego województwa małopolskiego wynosiła 41 379 656,08 zł. Po zwiększeniu środków przez Ministra Infrastruktury łączna kwota dopłat na 2023 rok wyniosła 52 370 003,80 złotych. To blisko 11 milionów więcej niż początkowo. Dzięki tym środkom w Małopolsce uruchomionych zostanie 280 nowych linii komunikacyjnych o łącznej długości ponad 8 tys. km.

Największym beneficjentem Funduszu jest samorząd województwa małopolskiego, który otrzyma łącznie kwotę 17 661 679,50 zł. Umowę potwierdzającą przyznane dofinansowanie podpisali dzisiaj wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

– Kontynuujemy wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej. Dzięki zwiększeniu dotacji dla Małopolski w ramach Funduszu Autobusowego możliwe będzie uruchomienie jeszcze większej liczby połączeń komunikacyjnych. Podpisana dziś umowa z samorządem województwa obejmuje 42 linie autobusowe o łącznej długości 1426 km. Wychodzimy naprzeciw potrzebom Małopolan. Tworzymy siatkę połączeń komunikacyjnych, dzięki której w szczególności mieszkańcy mniejszych miejscowości będą mieli możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkoły, placówek zdrowia czy innych instytucji publicznych
 – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Środki, które gwarantuje podpisana dzisiaj umowa oraz środki budżetu województwa dają w 2023 roku możliwość zwiększenia liczby linii przewozowych do 42. Warto również podkreślić, że w przyszłym roku, już od 1 stycznia, operatorem wszystkich linii uruchamianych przez województwo będą Koleje Małopolskie. Tak więc rozwój siatki połączeń w ramach marki Autobusowych Linii Dowozowych (ALD) będzie kolejnym etapem budowania spójnego systemu transportu publicznego na terenie województwa małopolskiego
 – mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.


Coraz lepiej skomunikowana Małopolska


Samorząd województwa małopolskiego otrzymał w ramach Funduszu dofinansowanie w wysokości ponad 17,6 mln zł. Wniosek o objęcie dopłatą dotyczył 42 linii komunikacyjnych o długości 1426 km. Wśród najdłuższych linii znalazły się połączenia na trasie m.in. Tarnów-Wysowa Zdrój (97 km), Nowy Sącz-Nowy Targ (80 km), Olkusz-Trzyciąż-Kraków (78 km) czy Nowy Sącz-Tarnów (71 km).

– Dobra współpraca pomiędzy rządem a samorządem przynosi dobre owoce, z których pełnymi garściami mogą korzystać Małopolanie. Programy takie jak ten przeciwdziałają wykluczeniu komunikacyjnemu i wspierają mieszkańców małych miejscowości. To zainteresowanie płynące z samorządów obrazuje, jak ważny i potrzebny jest to program. Ten program pokazuje, że dzięki dobrej współpracy razem jesteśmy silniejsi 
– podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wykaz linii komunikacyjnych objętych dopłatą z FRPA


Fundusz rośnie w siłę


W 2019 roku wsparcie z Funduszu autobusowego umożliwiło przywrócenie lub utworzenie 40 linii autobusowych, natomiast w 2020 roku już 105 linii. W 2021 roku zadania objęte dofinansowaniem zrealizowało 43 organizatorów na 167 liniach autobusowych.

– W ramach dwóch naborów w 2022 roku zawarliśmy w Małopolsce 72 umowy z organizatorami transportu zbiorowego na łączną kwotę ponad 37,4 mln zł. To 245 linii autobusowych, czyli znacząco więcej niż rok wcześniej. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych rośnie w siłę, a te liczby pokazują, jak bardzo był potrzebny – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

W 2019 r. samorząd województwa małopolskiego otrzymał z Funduszu 491 667,05 zł na utrzymanie 9 linii, a w roku następnym 5 295 100,90 zł przeznaczono na wsparcie 15 linii. W 2021 r. dzięki dofinansowaniu w wysokości 9 464 709,00 zł możliwe było utrzymanie 23 linii, natomiast w bieżącym roku dopłata z Funduszu wyniosła aż 14 311 394,70 zł na wsparcie funkcjonowania 38 linii.


FRPA


Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) został ustanowiony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA wspieramy samorządy w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. FRPA jest  państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Funkcjonowanie Funduszu zostało zaplanowane w perspektywie wieloletniej. Począwszy od 2020 r. dysponent Funduszu dokonuje podziału kwoty planowanych przychodów Funduszu, która corocznie wynosi 800 mln zł.

Więcej informacji o FRPA: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony