Uroczyste obchody Święta Policji w Nowym Sączu

20 lipca br. podczas uroczystej zbiórki uczczono w Nowym Sączu 103. rocznicę powołania Policji Państwowej. W tym szczególnym dniu nie zabrakło podziękowań za oddaną służbę i rzetelną pracę oraz gratulacji dla awansowanych i wyróżnionych.

Swoją obecnością w uroczystej zbiórce zaszczycili nas m.in. nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki, Piotr Lachowicz – Sekretarz Miasta Nowego Sącza w zastępstwie za prezydenta, burmistrzowie i wójtowie z terenu Sądecczyzny oraz duchowieństwo na czele z kapelanami Policji – ks. drem Kazimierzem Fąfarą i ks. prot. Andrzejem Gryczem. Nie zabrakło również przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych i ratowniczych, urzędów, instytucji, uczelni wyższych oraz firm, z którymi współpracuje sądecka Policji, a także związków zawodowych i policyjnych stowarzyszeń. W uroczystej zbiórce wzięli udział również przedstawiciele małopolskiego garnizonu Policji, w tym komendanci powiatowi Policji w Bochni, Gorlicach i Nowym Targu. Oprócz obecnego kierownictwa, insp. dra Krzysztofa Dymury i jego zastępców – mł. insp. Adama Bukańskiego i nadkom. Zbigniewa Zachera, nie zabrakło również byłych komendantów sądeckiej jednostki i policyjnych emerytów.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie – nadinsp. Michałowi Ledzionowi, przez dowódcę uroczystości, nadkom. Tomasza Fortunę. Następnie wprowadzono sztandar Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a zebrani odśpiewali hymn państwowy. Minutą ciszy została również uczczona pamięć sierż. sztab. Jakuba Opieczyńskiego – policjanta Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, który 14 lipca br., zginął na służbie w wypadku drogowym.

Następnie zabranych przywitał gospodarz uroczystości, insp. dr Krzysztof Dymura. Komendant podkreślił, że ostatni rok był dla sądeckich policjantów trudny z uwagi na realizację dodatkowych zadań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa licznej grupie uchodźców z Ukrainy. „Mimo tego skuteczność sądeckiej Policji jest w dalszym ciągu na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy choćby wysoka wykrywalność sprawców przestępstw, zarówno kryminalnych, jak i narkotykowych oraz gospodarczych, która jest zdecydowanie wyższa od średniej wojewódzkiej” – mówił komendant. Szef sądeckich policjantów podziękował za profesjonalizm i zaangażowanie, zarówno w służbie i pracy, jak i poza nią – „Siłą sądeckiej Policji są ludzie, którzy w niej służą i pracują, dlatego w tym szczególnym dniu, jakim jest Święto Policji, składam Wam Panie policjantki i Panowie policjanci, wyrazy najwyższego uznania oraz dziękuję za profesjonalną realizację powierzonych zadań. Przyjmijcie również życzenia wszelkiej pomyślności, licznych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz szacunku od tych, o których bezpieczeństwo dbacie każdego dnia. Wszystkim odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie policyjne serdecznie gratuluję, bo w pełni na nie zasłużyliście. Najlepsze życzenia kieruję również do pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W dużym stopniu także od Waszej pracy zależy sprawność i skuteczność działań naszej jednostki, dlatego dziękuję Państwu za fachowość oraz zaangażowanie, z jakim wykonujecie swoje codzienne obowiązki”. Komendant zwrócił się także do przybyłych gości i podziękował za życzliwość, okazywane wsparcie sądeckiej Policji oraz wszelkie działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Sądecczyzny.

Po przemówieniu Komendanta Dymury zostały wręczone medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Brązową odznakę „Zasłużony Policjant”, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymało 6 funkcjonariuszy – nadkom. Arkadiusz Krok – Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu, kom. Wacław Fedko, asp. sztab. Marek Kosiński, asp. sztab. Janusz Kotlarz oraz st. asp. Maciej Michalik.

Ponadto, podczas tegorocznego święta na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 218 sądeckich policjantów, z których 37 odbierało wyróżnienia w czasie uroczystej zbiórki. Akty mianowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu.

Łącznie na wyższe stopnie policyjne w korpusie oficerów starszych Policji awansowanych zostało czerech funkcjonariuszy, w tym Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – dr Krzysztof Dymura, który został przedterminowo mianowany na stopień inspektora Policji. Z kolei stopień podinspektora Policji otrzymał Mirosław Sowa – Naczelnik Wydziału Kryminalnego, Maria Węgrzyn – Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego oraz Andrzej Stach – Komendant Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Natomiast w korpusie oficerów młodszych Policji awansowało dwóch funkcjonariuszy – stopień nadkomisarza otrzymał Mariusz Bukowiec – Naczelnik Wydziału Sztab Policji i Piotr Mędoń – Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu.

Na wyższe stopnie policyjne w korpusie aspirantów Policji Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie mianował 124 sądeckich policjantów, a w korpusie podoficerów Policji 79 funkcjonariuszy. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu w korpusie szeregowych Policji mianował 9 policjantów.

Z okazji 103. rocznicy powołania Policji Państwowej w podziękowaniu za wspieranie sądeckich policjantów w codziennej służbie, a także na pamiątkę uroczystej zbiórki w Nowym Sączu, insp. dr Krzysztof Dymura wręczył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie okolicznościową statuetkę. Z kolei Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski przyznał policjantom oraz pracownikowi sądeckiej jednostki Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie. Złote Jabłko otrzymał nadkom. Leszek Górski – Komendant Komisariatu Policji w Grybowie, natomiast srebrnym zostali uhonorowani: st. asp. Mirosław Toczek, st. asp. Barbara Przychocka-Serafin, st. asp. Janusz Zieliński oraz Maria Górka.

Podczas uroczystości Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego – podinsp. Grzegorz Gubała oraz kom. Jakub Mółka – Przewodniczący Zarządu Terenowego przy Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu udekorowali Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów mł. insp. Adama Bukańskiego – I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, nadkom. Mariusza Bukowca – Naczelnika Wydziału Sztab Policji oraz kom. Wacława Fedkę – Kierownika Referatu ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych.

Medalami Pamiątkowymi XX Rocznicy Ustanowienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Honorowym Dawców Krwi w Polsce został uhonorowany insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz mł. insp. Adam Bukański – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu. W imieniu Przewodniczącego Kapituły Społecznego Komitetu Organizacyjnego medale wręczył  Mieczysław Orczykowski – Prezes Zarządu Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Sączu.

W kolejnej części uroczystości głos zabrał nadinsp. Michał Ledzion. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zwrócił się do sądeckich policjantów takimi słowami: „Z podziwem patrzę na Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu i na pracę, którą państwo wykonujecie dla dobra wspólnego, czyli bezpieczeństwa naszych obywateli. To jest ciężka praca 24 godziny na dobę. Za to nisko się Wam kłaniam i bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze podziękować pracownikom cywilnym, bo bez nich nie bylibyśmy w stanie wykonać wielu zadań. To oni wykonują potężną pracę na rzecz polskiej Policji, po to abyśmy mogli realizować nasze ustawowe zadania”.

Głos zabrała również Urszula Nowogórska, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – „Chcę przede wszystkim podziękować za pełen profesjonalizm, za służbę, za dbanie o bezpieczeństwo na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Przyszło Wam dbać o to bezpieczeństwo w czasach nieprzewidywalnych (…) ale Wasz profesjonalizm pokazuje, że jesteście gotowi podejmować każde wyzwanie. Za to bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów posłów z tego regionu. Chciałabym życzyć Państwu przede wszystkim zdrowia, spokoju, radości, dobrej atmosfery w pracy, tego żeby była doceniana przez społeczeństwo i dawała Wam satysfakcję”.

Do podziękowań i życzeń dołączył się również Starosta Nowosądecki, Marek Kwiatkowski – „To jest wyjątkowa chwila, kiedy możemy podziękować Wam za to, co robicie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego z nas, dlatego bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Z okazji Waszego święta życzę Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, jak również satysfakcji ze służby i pracy w Policji”.

W imieniu Prezydenta Nowego Sącza, głos zabrał sekretarz miasta, Piotr Lachowicz – „Chcę złożyć serdeczne podziękowania za ciężką pracę, zarówno dla funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. Życzę Państwu bezpiecznych interwencji, abyście bezpiecznie wracali do swoich domów, żeby nie było momentów, w których, tak jak na początku dzisiejszej uroczystości, musielibyśmy uczcić pamięć kolegów, którzy odeszli na służbie…”

Uroczysta zbiórka upamiętniająca 103. rocznicę powołania Policji Państwowej zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony