Uwaga! Komunikat dla odbiorców korzystających z wody przeznaczonej do spożycia z Wodociągu Publicznego w Grybowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli w liczbie 85 jtk w 100 ml wody, obecnością enterokoków kałowych w liczbie 11 jtk w 100 ml wody, przekroczonym parametrem mętności na poziomie 1,9 NTU oraz nieakceptowalnym zapachem wody w punkcie poboru: Hydrofornia H1, ul. Turystyczna w Grybowie, wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z sprawozdaniem cząstkowym z badania próbek wody pobranej w dniu 02.08.2022r. z Wodociągu Publicznego w Grybowie stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
  3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Po przeprowadzeniu czyszczenia sieci wodociągowej i po otrzymaniu wyników badań potwierdzających, że woda z Wodociągu Publicznego w Grybowie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformuje niezwłocznie w kolejnym komunikacie.

One thought on “Uwaga! Komunikat dla odbiorców korzystających z wody przeznaczonej do spożycia z Wodociągu Publicznego w Grybowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony