Wielomilionowe inwestycje na drogach powiatu

Pomimo zmiennej pogody, trwają prace przy modernizacji i remontach dróg powiatowych.

Kontynuowane są m.in. inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

– remont drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice. Wartość robót: 4 610 239 zł. Z powodu warunków pogodowych oraz prac związanych z uzbrojeniem podziemnym, termin zakończenia robót został przesunięty na 30 czerwca 2021 r.,

– remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza. Wartość robót: 8 700 598 zł. Przewidywany termin zakończenia robót: 31 lipca 2021 r.,

– remont drogi powiatowej Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik. Łączna wartość robót: 2 655 117 zł,

– remont drogi powiatowej Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużlowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową Ptaszkowa – Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna. Wartość robót: 4 398 581 zł.

Zakończono postępowania przetargowe na:

– opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami. Wartość umowy: 43 898,70 zł (termin realizacji: 180 dni),

– budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na długości 470 m. Wartość umowy: 574 643,44 zł. Termin realizacji: 90 dni. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Nawojowa,

– opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Wytrzyszczka  Tropie  Bartkowa Posadowa na długości 720 m. Wartość umowy: 63 960 zł. Termin realizacji: 180 dni,

– opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Krynica: ul. Pułaskiego  Tylicz na długości 1,650 m. Wartość umowy: 134 070 zł. Termin realizacji: 170 dni,

– opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Łososina Dolna  Ujanowice  Młynne o łącznej długości 3,190 m. Wartość umowy: 80 565 zł. Termin realizacji: 170 dni,

– opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska o łącznej długości 3,410 m. Wartość umowy: 138 990 zł. Termin realizacji: 170 dni,

– opracowanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i rozbudowy 36 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość umowy: 96 382,80 zł. Termin realizacji: 150 dni.

W trakcie procedury przetargowej są postępowania:

– opracowanie dokumentacji projektowej przejść dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Żeleźnikowa Wielka, Łącko i Mała Wieś. Termin realizacji: 120 dni. Termin składania ofert: 30.04.2021 r.,

– przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa – Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Termin składania ofert: 07.05.2021 r. Termin realizacji: 150 dni.  Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2021-2022,

– budowa chodnika wraz z odwodnieniem na długości 917 m drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w miejscowości Królowa Górna. Termin składania ofert: 10.05.2021 r. Termin realizacji: 120 dni. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Kamionka Wielka.

Kilka dni temu została zatwierdzona lista wniosków objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2020-2021. Dofinansowanie otrzymały inwestycje:

– przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa – Ptaszkowa o łącznej długości 807 m  wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych w Ptaszkowej. Wartość robót: 4 639 271 zł. Okres realizacji: XII 2021. Dofinansowanie: 55%  Zostało już wszczęte postępowanie przetargowe,

– remont drogi powiatowej Powroźnik – Tylicz o łącznej długości 8,030 m wraz z remontem siedmiu mostów w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz. Wartość robót: 13 285 363 zł. Okres realizacji: VII 2022. Dofinansowanie: 55%. Z uwagi na limit środków, zadanie w chwili obecnej objęte jest dofinansowaniem w wysokości: 4 493 539,23 zł (34%). Po wystąpieniu oszczędności na pozostałych zadaniach, kwota dofinansowania zostanie zwiększona do pełnej wysokości ok. 7.255.427 zł.

źródło/ilustracja: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony