Kto zostanie Zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej?

Do 14 maja 2021 r. można składać wnioski o przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Odznaka może być nadana za „wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej mające szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego” – mówi Roman Potoniec, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego. – Odznakę nadaje Rada Powiatu Nowosądeckiego osobom fizycznym w formie uchwały. Z wnioskiem o nadanie odznaki może wystąpić: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Kapituła, Komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego, fundacje i stowarzyszenia kulturalne, społeczne i gospodarcze działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz organy samorządu terytorialnego.

Wnioski należy składać do Rady Powiatu Nowosądeckiego w terminie do 14 maja 2021 r. tylko na załączonych drukach dostarczonych drogą elektroniczną lub pocztą.
Wnioski można pobrać: http://www.nowosadecki.pl/pl/wybitni-sadeczanie-ii

Wnioski z ubiegłego roku (nie rozpatrzone z powodu trwającej od ponad roku pandemii koronawirusa) oraz wszystkie tegoroczne wnioski, zostaną zaopiniowane przez Kapitułę na posiedzeniu zaplanowanym w maju.

Uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej” – edycja 2020 i 2021 – odbędzie się podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego zwołanej w III kwartale br. (z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego).

Bliższych informacji w sprawie składania wniosków udziela Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – pok. 203, tel. 18 41 41 703 lub 18 41 41 706. 

źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony