Wirtualne Laboratorium Serca i Naczyń

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zaprezentowała nowo powstałe Wirtualne Laboratorium Serca i Naczyń, które już od tego roku będzie służyć studentom pierwszego roku Kierunku Lekarskiego, który właśnie powstał w ANS, na potrzeby zajęć z anatomii.

W poniedziałek rozpoczął działalność Wydział Lekarski, ale warto podkreślić fakt, że nie podjęlibyśmy się tego, gdyby nie to, że od kilkunastu lat w PWSZ, a obecnie ANS młodzi ludzie studiowali na różnych kierunkach związanych z medycyną – mówił rektor ANS Mariusz Cygnar. – Musieliśmy spełnić wiele wymagań, co się udał i dzisiaj się cieszymy. Wszyscy wiemy, że brakuje lekarzy, studia w ANS dadzą nowe kadry medyczne. Oczywiście nawiązaliśmy z wieloma ośrodkami, w tym szpitalami w Nowym Sączu, Krynicy, Limanowej i Gorlicach. Nasi studenci będą uczestniczyć w zajęciach w Radomiu, osiem razy w roku. Jestem przekonani, że nasi absolwenci będą tak samo wysoko wykwalifikowani jak w innych ośrodkach.

– Stworzenie Wydziału Lekarskiego, to duże wyzwanie – dodał prof. dr n. med. kardiochirurg Jerzy Sadowski – Na pierwszym roku mamy 50 osób. Jako jedni z niewielu w kraju będą mogli skorzystać z wirtualnego laboratorium, gdzie będą mogli się przyjrzeć organizmowi człowieka bliżej niż w naturze. W zajęciach duży nacisk będzie kładziony na anatomię. To jest nauka, która daje przełożenie na inne kierunki.

– ANS wchodzi w 20 rok nauki na kierunkach medycznych – dodał dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ANS dr. hab. n. med. Ryszard Gajdosz. – Ukoronowaniem tego jest powołanie Wydziału Lekarskiego, co wymagało wielkiego wysiłku wielu ludzi. Dość powiedzieć, ale sam wniosek ma prawie 1100 stron, a jest rozpisany na 6 lat. Pierwsze dwa lata to nauka teorii, a dzięki temu laboratorium będzie lepiej i ciekawiej.

Laboratorium powstało w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Intercard w Nowym Sączu i zostało wzorowane na laboratoriach anatomicznych czołowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Europie.

System urządzeń, w jakie wyposażono Wirtualne Laboratorium Serca i Naczyń oparto o modelowanie i wizualizację 3D struktur anatomicznych, umożliwiające nauczanie anatomii poprzez cyfrową symulację obrazów na bazie preparatów medycznych, obrazów radiologicznych i użycia w czasie rzeczywistym urządzeń do obrazowania medycznego (np. USG). System oferuje unikalny, nowatorski sposób nauczania anatomii pozostając komplementarnym do tradycyjnego nauczania z zastosowaniem preparatów. System nie zastępuje tradycyjnej nauki z zastosowaniem preparatów, stanowi jednak potężne wsparcie edukacyjne umożliwiające szybszą i bardziej efektywną naukę anatomii.

Laboratorium zostało wyposażone w pełne spektrum technologii wizualizacji 3D, począwszy od stereoskopii poprzez wirtualną, rozszerzona i mieszaną rzeczywistość, co jest fenomenem na skalę Polski. Zintegrowane aplikacje do nauki anatomii powstałe w oparciu o anatomiczne modele 3D i realne badania obrazowe skanów ciał człowieka umożliwiają wyświetlanie obrazów w realnej wielkości ciała i organów człowieka, również w formie wirtualnych stołów anatomicznych i wirtualnych sekcji. System umożliwia nauczanie pod kontrolą wykładowcy, w podgrupach a także samodzielną edukację studenta – nauczanie indywidualne.

Laboratorium będzie kierowane przez Profesora Jerzego Sadowskiego – kardiochirurga, chirurga i transplantologa – Kierownika Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony