Woda bez zmian, za ścieki taniej

Jak informują Sądeckie Wodociągi 4 listopada 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa zgodnie z którą obniżona została cena za ścieki a cena za wodę zostałą na dotychczasowym poziomie.

Proces ustalenia cen przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie trwał wiele miesięcy. Warto dodać, że ok. 90 procent przedsiębiorstw złożyło wnioski o podwyższenie cen za metr sześcienny dostarczanej wody i metr sześcienny odbieranych ścieków. Wśród nielicznych, którzy ceny obniżają lub utrzymują jest spółka Sądeckie Wodociągi.

Zgodnie z obowiązującym prawem taryfa obejmuje okres trzech lat i określa ceny za wodę i ścieki z podziałem na trzy roczne, następujące po sobie okresy.

W pierwszym okresie (od 4 listopada 2021 r. do 3 listopada 2022 r.) cena za metr sześcienny wody pozostała na poziomie obowiązującym dotychczas (8,04 zł brutto), a cena za metr sześcienny odbieranych ścieków została obniżona do poziomu 8,74 zł brutto.

W drugim okresie obowiązywania taryfy (od 4 listopada 2022 r. do 3 listopada 2023 r.) cena za metr sześcienny wody wyniesie 8,38 zł brutto, a cena za metr sześcienny ścieków – 8,92 zł brutto. W trzecim okresie (od 4 listopada 2023 r. do 3 listopada 2024 r.) nastąpi obniżenie cen taryfowych, które wyniosą – 8,13 zł brutto za metr sześcienny wody i 8,81 zł brutto za metr sześcienny ścieków.

Jak podkreśla prezes Tadeusz Frączek uniknięcie podwyżek nie było łatwe ze względu na znaczący wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa niezależnych od spółki takich jak: ceny energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej, czy ceny materiałów i usług budowlanych.

– Mimo, że są to czynniki w istotny sposób wpływające na taryfę, to dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce optymalizacji kosztów i inwestowaniu w technologie redukujące koszty mogliśmy zminimalizować ich wpływ – wyjaśnia.

Taryfa wchodzi w życie z około 5-miesięczym opóźnieniem. Ma to związek z działaniami prezydenta Nowego Sącza, bowiem Ludomir Handzel odwołał się od decyzji, która taryfę zatwierdziła.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdził taryfy Sądeckich Wodociągów już 9 czerwca 2021 roku. Prezydent Nowego Sącza pismem z 21 czerwca 2021 roku złożył odwołanie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) w Warszawie. Ludomir Handzel zaskarżył decyzję w całości. 15 października 2021 roku KZGW uznał, że ocena zgromadzonego materiału dawała „podstawę do zatwierdzenia taryfy”, a odwołanie prezydenta Nowego Sącza odrzucił w całości, nie zgadzając się z jego argumentacją. Taryfa wchodzi w życie 4 listopada 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony