„Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”

Kolejne dziewięć osób dołączyło do zacnego grona Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, dekorowali wyróżnionych medalami.

– Gratuluję wszystkim odznaczonym – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Jestem dumny, że w naszym regionie jest tak duże grono wspaniałych osób. Wasze zaangażowanie w sprawy społeczne i kulturalne oraz promocję Ziemi Sądeckiej jest nie do przecenienia. Dzięki temu, nasz region jest postrzegany jako przyjazne, zielone i pełne atrakcji miejsce w Polsce, gdzie spotyka się dobrych ludzi. Gratuluję i życzę radości z tego, co robicie!

– To wielki zaszczyt móc prowadzić uroczystą sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego, na której wręczamy Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Tym właśnie odznaczeniem Rada Powiatu Nowosądeckiego honoruje tych, którzy – nie licząc na zaszczyty – działają społecznie na rzecz rozwoju i rozsławiania Sądecczyzny – mówił przewodniczący Rady Roman Potoniec. – Odznaka Honorowa jest wyrazem wdzięczności za czas i siły poświęcone codziennej pracy dla dobra regionu, pracy na rzecz i z myślą o mieszkańcach Ziemi Sądeckiej. Często są to działania niezauważalne przez lata, prowadzone z dala od mediów, orderów i wyróżnień. Przez to tym bardziej cenne, bo będące efektem potrzeby serca i umiłowania Małej Ojczyzny, jaką jest dla nas Sądecczyzna. Jesteście bohaterami dnia codziennego, wzorem dla każdego sądeczanina, a zwłaszcza dla ludzi młodych, którym dajecie przykład i rozwijacie w nich pasje. Dzięki takim ludziom jak Wy, Sądecczyzna będzie regionem korzystającym z dóbr współczesności, a jednocześnie tętniącym przywiązaniem do historii oraz tradycji ojców. Dziękuję za Wasz trud i pracę. Jestem przekonany, że dzisiejsza uroczystość nie będzie dla Was ukoronowaniem i podsumowaniem dotychczasowej działalności, ale impulsem do dalszego działania.

Medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” otrzymali:

– Celina Cempa – zajmuje się promocją historii i kultury gminy Łabowa i regionu, Andrzej Citak – muzyk, pedagog, założyciel i dyrygent Młodzieżowego Chóru „Scherzo” I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu

– Marcin Janusz – siatkarz, jeden z najlepszych polskich rozgrywających

– Tomasz Jarosz – wokalista i instrumentalista mieszkający w Kamionce Wielkiej

– Generał brygady Straży Granicznej Stanisław Laciuga – komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

– Stanisław Leśnik – przewodnik górski beskidzki klasy I, przewodnik terenowy, pilot wycieczek oraz przewodnik tatrzański

– ks. Eugeniusz Szymczak – rezydent parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdroju – działa charytatywnie i niesie pomoc drugiemu człowiekowi

– dr hab. Barbara Widłak – specjalistka w dziedzinie heraldyki

– druh Kazimierz Witkowski – członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach – społecznik i aktywny działacz OSP.

Spotkanie odbyło się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, a wzięli w nim udział burmistrzowie i wójtowie z Sądecczyzny, radni powiatowi i gminni oraz przyjaciele wyróżnionych osób. Uroczystość uświetnił występ kapeli Sercówka oraz członków Chóru Scherzo.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony