Zmiany w przepisach drogowych obowiązują od 1 czerwca

fot. KMP Nowy Sącz

1 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

CO SIĘ ZMIENIA?

·         pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju;

·         pieszy wchodzący na/przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność;

·         zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;

·         zabronione jest korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejścia dla pieszych;

·         kierujący musi zachować szczególną ostrożność, zwolnić przed przejściem dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na to przejście;

·         ujednolicona została dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym – bez względu na porę dnia obowiązuje ograniczenie do 50 km/h;

·         na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem jest zobligowany do zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu (odstęp w metrach powinien być nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, np. przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 metrów, przy czym tej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania).

Więcej na temat zmian w przepisach w komunikacie Komendy Głównej Policji – Bezpieczeństwo na drodze – wybrane zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1.06.2021 roku oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – Nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa pieszych obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku. Kampania informacyjno-edukacyjna.

(https://policja.pl/pol/aktualnosci/203728,Bezpieczenstwo-Na-Drodze-wybrane-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego-od-1062021-.html)

(https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/11062,Nowe-przepisy-w-zakresie-bezpieczenstwa-pieszych-obowiazujace-od-1-czerwca-2021-.html)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony