Psycholog w każdej szkole! Projekt ustawy gotowy!

Pełnomocnik Komitetu, a zarazem Prezes i Fundator Fundacji na rzecz Praw Ucznia – 18-letni Mikołaj Wolanin przygotował projekt ustawy, który ma pomóc zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom oraz pracownikom szkół publicznych i niepublicznych (z pominięciem szkół dla dorosłych) w problemach istoty mentalnej.

Źródło: https://tenpoznan.pl/poznan-mikolaj-wolanin-kandydatem-do-dzieciecego-nobla/

Na stronie ustawa.prawaucznia.pl przedstawiono jej zalety:

„Ustawa wprowadza obowiązek zatrudniania osób w szkole na stanowisku psychologa (psycholożki). Dotychczas nie było takiego obowiązku, a wyłącznie taka możliwość. Dzięki temu projektowi w każdej szkole i placówce pojawi się psycholog, z którym dzieci i młodzież będą mogły przepracowywać swoje problemy czy kłopoty, a także wspólnie zastanawiać się, do kogo należy się udać, by dany problem rozwiązać w przypadku jego większej złożoności”.   

Nie wprowadzono zmian w obszarze kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia na stanowisku psychologa oraz w zadaniach i wymiarze jego pracy.

„Są to kwestie już uregulowane w innych przepisach i w naszej ocenie, nie ma potrzeby ich zmiany”. 

Co w takim razie należy do standardowych zadań psychologa? W ustawie czytamy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

Konkretnie określony został obowiązek zapewnienia psychologowi szkolnemu odrębnego pomieszczenia, co ma wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa i prywatności osoby, która prosi o pomoc.   

Wg treści projektu, aby psychologowie mogli zwiększać swoją efektywność, raz w roku będą sprawozdawać ze swojej działalności radzie pedagogicznej (z zachowaniem prawa do prywatności osób, które otrzymały pomoc).  

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/psycholog-w-kazdej-szkole-obywatelski-projekt-ustawy-nastolatkow-330571

Przeanalizowano statystyki:

„Obecnie na około 20 000 szkół dla dzieci i młodzieży osób na stanowisku psychologa jest zatrudnionych około 10 800 osób. Biorąc pod uwagę, że w niektórych szkołach może pracować więcej niż jeden psycholog, należy zauważyć, iż około połowa uczniów i uczennic jest pozbawionych pierwszego kontaktu w przypadku problemów czy kłopotów ze zdrowiem psychicznym. To niedopuszczalne, szczególnie że nawet do 20% dzieci boryka się z dolegliwościami, które spełniają kryteria któregoś z zaburzeń psychicznych (zdaniem dr hab. n. med. Barbary Remberk), a depresja jest już chorobą cywilizacyjną. W każdej szkole psycholog musi się pojawić!”

Co z finansami?

Art. 2. 1. Środki na zatrudnienie psychologa w szkole lub placówce pokrywane są z części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086). 2 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zwiększy wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, o taką wartość, jaka pozwoli na wypełnienie w pełni obowiązków nakładanych niniejszą ustawą.

Projekt ustawy przeszedł konsultacje i został skorygowany przez profesjonalnego legislatora. Pozytywną opinię z drobnymi uwagami wyraziło Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN oraz Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, a także pan Marek Michalak — były Rzecznik Praw Dziecka, a obecnie Dyrektor Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

Obecnie trwa zbiórka podpisów obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy. Potrzeba 100 000 podpisów, na które czeka Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Fundacji na rzecz Praw Ucznia na rzecz ustawy o zmianie ustawy.

Projekt popiera Pani Poseł Urszula Nowogórska. Włączyła się w akcję zbierania podpisów, które można składać w Biurze Poselskim znajdującym się na ul. Matki Boskiej Bolesnej 10a w Limanowej.

Źródło: https://www.google.com/search?q=mikolaj+wolanin+ustawa+psycholog&sxsrf=ALeKk031KS1tbHoqB2ZcvV4DUuHWBsqnNg:1612806179373&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjRpKab69ruAhXQvosKHe7uDbQQ_AUoAnoECAcQBA&biw=1536&bih=754#imgrc=Jdhq8B7YJMJ0MM

Na stronie ustawa.prawaucznia.pl znajdziemy załączniki do pobrania:

– szczegółowy projekt ustawy

– kartę do zbiórki podpisów, którą po uzupełnieniu można wysłać na adres:

KIU Fundacji na rzecz Praw Ucznia, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

Opinię na ten temat wyraził Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu, pan Krzysztof Groń.

“Nasza szkoła jest w tym szczęśliwym położeniu, że od kilku lat mamy psychologa  zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu, dysponującego swoim własnym gabinetem. Z tego też powodu wiem jak dużo uczniów i ich rodziców korzysta ze specjalistycznej pomocy. Co bardzo interesujące z czasem okazało się, że coraz więcej jest osób odwiedzających gabinet psychologa z własnej inicjatywy. Dzisiejsze czasy pod względem zagrożeń, cyberprzemocy nie są łatwymi ani dla rodziców ani dla szkoły jako podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie. Jeszcze trudniejsze są jednak dla dzieci, które często pozostawione są same sobie ze swoimi problemami. Obecny czas zamknięcia szkół te problemy jeszcze bardziej pogłębia. Moje wątpliwości budzi tylko kwestia określenia jakichkolwiek ram wymiaru zatrudnienia. O ile kwestia dotycząca kwalifikacji psychologa w szkole określa precyzyjnie Roz. MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji (…), podobnie jak jego obowiązki określone Roz. MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej(…), to nie bardzo spotkałem się z przepisami dotyczącymi wymiaru zatrudnienia psychologa czy też pedagoga. Obawiam się więc, że po nałożeniu na organy prowadzące tylko obowiązku zatrudnienia, mając na uwadze ich nieraz niełatwą sytuację finansową, wymiar zatrudnienia psychologa będzie nieadekwatny do potrzeb szkoły”.

Udało się dotrzeć również do młodzieży.

“Moim zdaniem jest to dobry pomysł. Szczególnie przez tę pandemię dużo osób potrzebuje pomocy, a nie ma się do kogo zwrócić” – przyznaje Weronika Maciuszek, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

Czy według Was przedstawiony projekt jest dobrym pomysłem i jakie skutki może nieść ze sobą jeśli zostanie uchwalony?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony