Muzeum Okręgowe otrzymało certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Decyzją Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, jako jedna z dwudziestu zgłoszonych w kraju instytucji, otrzymała certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Jan Kociołek i Robert Ślusarek, fot. Piotr Droździk

Celem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest promowanie pracodawców wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów do certyfikatu zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Certyfikatem można posługiwać się przez okres trzech lat.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek nie kryje radości z otrzymanego wyróżnienia.

– Jesteśmy zaszczyceni, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyznała nam certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To docenienie relacji między zarządzającym a związkami zawodowymi i pracownikami – mówi dyrektor. – To ogromna satysfakcja, bo my w swojej pracy na co dzień kierujemy się zasadami personalizmu społecznego i solidaryzmu. Swój relacje budujemy właśnie na tych dwóch filarach a także na prawdzie, która powinna być treścią naszej współpracy. Ona powoduje, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, czym zarządzamy oraz za codzienną pracę, wykonywaną na rzecz instytucji kultury, jaką jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – podkreśla Robert Ślusarek.

Satysfakcji nie kryje również Jan Kociołek, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

– Jest to duże wyróżnienie, na skalę kraju. To klasyczny przykład dobrych relacji między związkami a pracodawcą. Certyfikat przyznaje Krajowa Komisja NSZZ Solidarność, na wniosek zakładowych. Aby otrzymać ten tytuł, trzeba spełnić wiele kryteriów i to nam się udało.

NSZZ „Solidarność” w Muzeum Okręgowym działa nie tylko na rzecz należących do niego osób, ale także na rzecz wszystkich pracowników.

– Jeszcze raz dziękuję za zgłoszenie nas do tej nagrody. System etyki pracy to coś, co powinno nas wyróżniać – podkreśla dyrektor Ślusarek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony