Rusza budowa Centrum Sportu i remonty dróg

22 lutego w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, którą prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec. Zanim radni przystąpili do głosowań, wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, który poinformował ich m.in. o planowanych w najbliższym czasie inwestycjach.

– Rozpoczynamy budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach. Kilka dni temu została podpisana umowa z wykonawcą, którym jest konsorcjum firm: BUD-MAT Lucyna Matyja z Krynicy-Zdroju, Józef Bodziony Zakład Ogólnobudowlany z Gostwicy i Krzysztof Łęczycki Zakład Usług Elektrycznych z Krynicy-Zdroju – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Zakres robót obejmuje budowę otwartego basenu pływackiego, boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego, bieżni, skoczni do skoku w dal, miejsca do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem oraz młotem, boiska do squasha, siłowni plenerowej oraz trybun. Wartość robót: 11.999.996,32 złotych.

Starosta poinformował też radnych o planowanych inwestycjach drogowych. Jest wśród nich remont drogi powiatowej w Kamionce Wielkiej na długości ponad 2,5 km. Prace te będą dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania: 5 256 901,65 zł, w tym dofinansowanie: 2 628 450,00 zł (50%). Okres realizacji: 2023 rok.

– Zostaną tam wymienione i wzmocnione wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z poboczami i wybudowane trzy doświetlone przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Dodatkowo zamontujemy radarowy wyświetlacz prędkości, wykonamy też oznakowanie poziome i pionowe.

Powiat wystąpił o dofinansowanie dwóch kolejnych inwestycji, które znajdują się obecnie na liście rezerwowej. To rozbudowa drogi powiatowej Stróże – Polna – Łużna na długości 788 m w miejscowości Polna (wartość zadania: 5 432 951,00 zł) oraz remont drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze na dwóch odcinkach o łącznej długości 1.825 m  w miejscowościach: Złockie, Muszyna (wartość zadania: 4 887 595,59 zł).

– W związku z ogłoszonym dodatkowym naborem wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyliśmy także wniosek na remont drogi powiatowej Czarny Potok – Szczereż w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana i Szczereż – mówi starosta. – Wartość zadania to 2 908 797,23 złotych, a możliwe dofinansowanie: 50 – 80 procent. Inwestycja polegałaby na wymianie i wzmocnieniu górnej warstwy podbudowy oraz warstw bitumicznych jezdni wraz z poboczami.

Złożony został też wniosek o środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej  Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami (wartość zadania: 2 653 652,78 zł, wnioskowane dofinansowanie: 1 326 826,00 zł).

Realizacja w tym roku. Zakres robót ma objąć rozbiórkę istniejącego mostu o konstrukcji z elementami drewnianymi oraz budowę nowego obiektu żelbetowego o szerokości 6 m wraz z chodnikiem, barierami oraz dojazdami.

Podczas sesji, radni podjęli m.in. uchwały w sprawie: podwyższenia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego; powierzenia Powiatowi Limanowskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej; wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

Ponadto podjęli uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju. W skład Rady będą wchodzić: Edward Ciągło – przewodniczący, Bartłomiej Krzeszowski (przedstawiciel wojewody małopolskiego) oraz radni powiatowi – Andrzej Gancarz, Michał Nowak, Wiktor Obrzut, Roman Potoniec, Stanisław Sułkowski i Maria Barbara Szarota.

Oprócz Zarządu Powiatu i radnych, w sesji wzięli udział: burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, komendant Miejski Policji dr Krzysztof Dymura, skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek,  sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk oraz dyrektorzy jednostek powiatowych i wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony