Sądeczanie dbają o bezpieczeństwo wspomagając Policję

Sądecka Policja podsumowała funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w pierwszym kwartale 2024 roku. Za pośrednictwem tej interaktywnej platformy mieszkańcy regionu przekazali funkcjonariuszom 1047 sygnałów o miejscach, w których może dochodzić do naruszeń przepisów. Ponad połowa zgłoszeń została potwierdzona.

– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), która rozpoczęła funkcjonowanie w 2016 roku, jest internetową platformą służącą do wymiany informacji pomiędzy lokalną społecznością, a Policją. – informuje Aneta Izworska Zespół ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. – Za jej pomocą mieszkańcy mogą anonimowo przekazywać zgłoszenia o zagrożeniach występujących w ich najbliższej okolicy. Obecnie na mapę można nanieść zagrożenia w 24 kategoriach, a także dodać opis i zdjęcia, które z pewnością ułatwią policjantom weryfikację zgłoszenia. W przypadku potwierdzenia, zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu wyeliminowania zagrożenia, co w efekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym miejscu.

Sądeczanie chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i przekazują mundurowym sygnały dotyczące negatywnych zjawisk w ich najbliższej okolicy.

– W pierwszym kwartale 2024 roku mieszkańcy Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego nanieśli na mapę 1047 zgłoszeń. – dodaje Aneta Izworska. – Po sprawdzeniu potwierdziło się 54% z nich. Najczęściej potwierdzanymi zagrożeniami były zgłoszenia z kategorii: niewłaściwa infrastruktura drogowa (69,8%), nieprawidłowe parkowanie (66,3%), dzikie wysypiska śmieci (59,5%), spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (58,2%) oraz przekraczanie dozwolonej prędkości (56,7%).

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na nią ponad 21 tysięcy zgłoszeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony