Rektor na 100 procent – Dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, wybrany Rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Dzisiaj, wtorek 23 kwietnia, Kolegium Elektorów, składające się z pracowników naukowych i administracyjnych Uczelni oraz studentów, w tajnym głosowaniu zdecydowało o wyborze dr. hab. inż. Józefa Ciuły, prof. ANS, na Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na kadencję 2024-2028. Kandydat otrzymał 100-procentowe poparcie w każdym z gremiów.

– Przede wszystkim serdecznie dziękuję całej społeczności akademickiej za zaufanie, a decydującemu o wyborze Kolegium Elektorskiemu za jednogłośne poparcie. – mówił podczas konferencji prasowej nowy Rektor ANS Dr hab. inż. Józef Ciuła. Oczywiście zdaję sobie sprawę jak duże wyzwanie mnie czeka i ciężka praca,a wszystkim nam zależy na rozwoju Uczelni. Przed nami parametryzacja w trzech dyscyplinach naukowych: Ekonomia i finanse, Inżynieria mechaniczna oraz Nauki o zdrowiu, co wiąże się chęcią przekształcenia Akademii Nauk Stosowanych w pełnoprawną uczelnię akademicką. Chcemy uzyskać minimum kategorię B+, co w przypadku uzyskania dla minimum dwóch z nich, da nam dodatkowo możliwość utworzenia szkół doktorskich stacjonarnych bądź eksternistycznych. Również w maju czeka nas wizytacja w sprawie Wydziału Lekarskiego. Mam nadzieję, że już poczynione działania i plany spowodują, że otrzymamy pozytywną opinię.

Warto wiedzieć!

Dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, związany jest z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu od 2015 r. Aktualnie zatrudniony jako pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Inżynieryjnych na stanowisku profesora Uczelni. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademię Rolniczą w Krakowie oraz Politechnikę Śląska w Gliwicach. W 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, nadany przez Radę Dyscypliny, Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Na Wydziale Nauk Inżynieryjnych, prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe związane z energetyką konwencjonalną, odnawialnymi źródłami energii, technologiami odpadowymi oraz gospodarką wodno – ściekową. Organizuje dla studentów wizyty studyjne i zajęcia terenowe w przedsiębiorstwach z branży energetycznej i inżynierii środowiska. Jest koordynatorem w zakresie współpracy z przedstawicielami lokalnego środowiska społeczno – gospodarczego i bierze czynny udział w działaniach promujących Uczelnię.

Od dnia 1 sierpnia 2023 r. dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Posiada liczne świadectwa i certyfikaty z ukończonych studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Jest autorem publikacji naukowych rejestrowanych w międzynarodowym systemie ORCID, indeksowanych w bazach Web of Science oraz SCOPUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony