Kolejny hotel w Sączu?

Prawdopodobnie w  budynku przy ul. Żywieckiej, gdzie przez wiele lat mieścił się m.in. Miejski Ośrodek Pomocy…

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony