Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2023 rok

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłosił otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2023 r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej w trybie ww. ustawy.

Komisje konkursowe do opiniowania ofert będą działać na zasadach określonych w Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 (do wglądu: https://nowosadecki.pl/pl/2023-r-program-wspolpracy-powiatu-nowosadeckiego-z-organizacjami) oraz w Regulaminie określającym zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (do wglądu: https://nowosadecki.pl/pl/regulamin-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-ii).

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie.

Komisje konkursowe zostaną powołane do oceny ofert we wszystkich Konkursach:

KULTURALNE SĄDECKIE – EDYCJA 2023,

SPORTOWE SĄDECKIE – EDYCJA 2023,

ZDROWE SĄDECKIE – EDYCJA 2023,

EKO SĄDECKIE – EDYCJA 2023,

BEZPIECZNE SĄDECKIE – EDYCJA 2023,

KOCHAM SĄDECKIE – EDYCJA 2023,

SREBRNE SĄDECKIE – EDYCJA 2023.

Zgłoszenia do komisji prosimy składać poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą lub e-mailem w terminie do 16 lutego 2023 r. na adres:

Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

e-mail: ngo@nowosadecki.pl 

 Szczegółowe informacje pod nr tel. 18 41 41 832.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony