KOMUNIKAT Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu!

UWAGA! Przypominamy o zasadach obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
W związku z wprowadzonym przez rząd kolejnym lockdownem, przypominamy o zasadach obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
Klienci są przyjmowani po telefonicznym umówieniu się na daną godzinę. Jeśli nie mają potrzeby bezpośredniego spotkania się z urzędnikiem, mogą wrzucać dokumenty do urn znajdujących się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1. Należy zostawić nr telefonu, aby urzędnik po załatwieniu sprawy mógł się skontaktować z klientem. Mogą również załatwić sprawę:
– przez telefon: https://nowosadecki.pl/pl/kontakt-lokalizacja
– drogą elektroniczną: powiat@nowosadecki.pl
– za pośrednictwem platformy e-PUAP
– operatora pocztowego.
O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie www.nowosadecki.pl oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/sadeckie/

Sprawdź, jak pracują poszczególne wydziały.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:
Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu: 18 41 41 777 i 41 41 634.
Rejestracja pojazdów: 18 41 41 603, 18 41 41 605, 18 41 41 606, 18 41 41 633, 18 41 41 634,
Uprawnienia do kierowania pojazdami: 18 41 41 607, 18 41 41-608,
Transport drogowy: 18 41 41 602
Dostępność druków:
– prawa jazdy można sprawdzić na stronie https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
– dowodu rejestracyjnego https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
– zawiadomienia o zbyciu pojazdu (sprzedaży) oraz zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju (zakupu) należy przesyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną – przesyłając wniosek RJ-01W (dostępny na stronie wraz kopią dokumentu potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu np. umowy, faktury).
Prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu.
Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż RJ-01W (https://bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/) można przesłać pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem o demontażu pojazdu, unieważnionym dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu jeśli była wydana, unieważnionymi tablicami rejestracyjnymi, potwierdzeniem zawarcia polisy OC ważnej na dzień demontażu pojazdu oraz dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz.
Dyrektor Jacek MALECZEK
Tel. 18 41 41 601
E-mail: jmaleczek@nowosadecki.pl
Zastępca Dyrektora Wydziału Piotr CEBULA
Tel. 18 41 41 601
E-mail: pcebula@nowosadecki.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA:
Informacje ogólne dotyczące działania Wydziału Budownictwa będą dostępne pod numerem telefonu 18 41 41 862, 18 41 41 873 lub 18 41 41 852
Pozostałe numery telefonów:
18 41 41 878 Gmina Korzenna,
18 41 41 879 Gmina Kamionka Wielka
18 41 41 886 Gmina Gródek n/Dunajcem
18 41 41 877 Gmina Grybów
18 41 41 899 Miasto i Gmina Muszyna,
18 41 41 882 Gminy: Piwniczna Zdrój i Łącko, Miasto Grybów
18 41 41 889 Gmina Łososina Dolna
18 41 41 869 Gminy: Łabowa i Rytro
18 41 41 853 Gmina Podegrodzie (pozwolenia)
18 41 41 863 Gmina Nawojowa
18 41 41 884 Gminy: Chełmiec, Krynica-Zdrój (zgłoszenia)
18 41 41 885 Gminy: Chełmiec, Krynica-Zdrój (zgłoszenia)
18 41 41 880 Gmina Krynica-Zdrój (pozwolenia)
18 41 41 851 Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)
18 41 41 871 Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)
18 41 41 881 Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)
Dyrektor Wydziału: Jacek JANUSZ
tel. 18 41 41 757
E-mail: jjanusz@nowosadecki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Aneta SELWA
Tel. 18 41 41 862
E-mail: aselwa@nowosadecki.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI:
– aktualizacja operatu Ewidencji Gruntów i Budynków, wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie, udzielanie informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków, tel.: 18 41 41 753, 18 41 41 754, 18 41 41 758, 18 41 41 759, 18 41 41 763, 18 41 41 764, 18 41 41 768, 18 41 41 769;
– przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, tel. 18 41 41 655 i 18 41 41 665;
– przyjmowanie prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu PODGiK, tel. 18 41 41 652, 18 41 41 653;
– udostępnianie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informacje dotyczące, wyrysów, wypisów z Ewidencji Gruntów i Budynków, tel. 18 41 41 657, 18 41 41 668;
– informacje dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości, tel. 18 41 41 752;
– uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, tel. 18 41 41 762.
Wszelkie informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej https://www.bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/
Dyrektor Janusz BANACZYK
Tel: 18 41 41 800
E-mail: jbanaczyk@nowosadecki.pl
Zastępca Dyrektora Wydziału/Kierownik PODGiK Damian TOKARCZYK
Tel: 18 41 41 760
E-mail: dtokarczyk@nowosadecki.pl
Wszelkie informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej https://www.bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony