Na studia nigdy za późno

Czas na naukę jest zawsze. Od lat udowadnia to Uniwersytet III Wieku w Nowym Sączu. Co roku kilkadziesiąt doświadczonych latami osób korzystają z bogatej oferty studiów. A właśnie od dzisiaj rozpoczynają się zapisy. Szczegóły poniżej.

Zapisy na rok akademicki 2022/23
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku:
Czas trwania rekrutacji?

 • od 11 lipca 2022 do 19 sierpnia 2022
  Kto może się zapisać?
 • seniorzy z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego
  Jak to zrobić?
 • należy osobiście wypełnić deklarację członka słuchacza dostępną w biurze SUTW
  (Jagiellońska 18, Nowy Sącz)
 • przy zapisie należy uiścić składkę członkowską w wysokości 130 zł – płatna w całości,
  gotówką przy zapisie (prosimy o wyliczone kwoty).
  Czy udział w zajęciach jest dodatkowo płatny?
 • udział w zajęciach edukacyjnych jest bezpłatny. W przypadku niektórych działań mogą
  pojawić się dodatkowe koszty, które Słuchacz musi pokryć we własnym zakresie, jeżeli
  decyduje się na udział (np. za materiały na zajęcia artystyczne, dojazdy na miejsce zbiórek
  zajęć plenerowych, bilety na wydarzenia kulturalne, etc.). Informacja taka jest podawana
  przy rekrutacji na dane działanie.
  Gdzie nas znaleźć i jak się z nami skontaktować?
 • szczegółowe informacje i zapisy w biurze SUTW (budynek Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi
  Sądeckiej – I piętro przy ul. Jagiellońskiej 18, Nowy Sącz – można wejść też od ul. Kościuszki,
  od podwórza za Kapliczką Szwedzką).
  Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00; tel.: 18-443-57-08,
  mail: sekretariat@sutw.pl; strona internetowa: www.sutw.pl
  Kiedy zaczynamy zajęcia?
 • już od września rozpoczynamy dla Słuchaczek i Słuchaczy pierwsze warsztaty:
  psychologiczne, z zakresu nowych technologii, zajęcia ruchowe, wyjazdy edukacyjne, zajęcia
  ekologiczne oraz naukę gry w szachy i inne.
  Dowiedz się o nas więcej!
 • Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstało w roku 2004
  i nieprzerwanie prowadzi działalność edukacyjną dla seniorów z terenu Sądecczyzny.
  Naszym celem jest aktywizacja Słuchaczy i Słuchaczek SUTW, ich integracja, budowanie
  poczucia przynależności społecznej, rozwijanie wiedzy, umiejętności, zdolności.
  W bogatej ofercie SUTW znajdują się zajęcia o tematyce prozdrowotnej (w tym także
  wspierające aktywność fizyczną), artystycznej, kulturoznawczej, przyrodniczej,
  geograficznej, dotyczącej nauk społecznych, ekonomicznej, prawniczej, z zakresu nowych
  technologii, cyfryzacji, ekologii itp.
  Podstawową formą działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są wykłady,
  organizowane w okresie październik – czerwiec, 3 razy w miesiącu.
  Tematyka wykładów obejmuje: nauki humanistyczne, profilaktykę zdrowia, nowe
  technologie, nauki przyrodnicze, turystykę, psychologię, kulturę i sztukę, historię …
  Inne zajęcia np. lektoraty, warsztaty z nowych technologii, gimnastyka, zajęcia na basenie,
  warsztaty dziennikarskie, psychologiczne, artystyczne, fotograficzne, malarskie, rękodzieło
  artystyczne, ekologiczne, trening zdolności poznawczych, dyskusyjny klub filmowy,
  czytelniczy klub seniora, nordic walking, szachy, wyjścia, wyjazdy i spacery edukacyjne,
  kulturalne…. są realizowane w wymiarze zależnym od możliwości finansowych
  i organizacyjnych Stowarzyszenia.
  Informacja o rekrutacji na dane zajęcia jest ogłaszana na wykładach SUTW, stronie
  internetowej Stowarzyszenia oraz przesyłana mailowo do Słuchaczy i Słuchaczek SUTW.
  Stowarzyszenie jest także wydawcą Biuletynu Sądeckiego UTW, który redagowany jest
  przez Słuchaczy i Słuchaczki SUTW, a potem bezpłatnie dystrybuowany wśród seniorów.
  Przy realizacji działań współpracujemy z instytucjami kultury (m.in. MCK SOKÓŁ w Nowym
  Sączu, SBP im. J. Szujskiego w Nowym Sączu. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu),
  jednostkami samorządu (m.in. Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz), uczelniami
  wyższymi (m.in. PWSZ w Nowym Sączu, WSB- NLU w Nowym Sączu), innymi organizacjami
  pozarządowymi czy lokalnymi mediami.
  Nasz Statut można znaleźć na stronie: http://sutw.pl/index.php/stowarzyszenie/125-statut

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony