Rusza kwalifikacja wojskowa

9 sierpnia 2021 r. rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego, Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować od dnia 9 sierpnia do 15 listopada 2021 r. w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18 (wejście od ul. Jagiellońskiej, ewentualnie przez bramę wjazdową od ul. Kościuszki).

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);

– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie  o kontynuacji nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 2002 roku;

– mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B);

– kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo;

– osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Sankcje karne

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Nowym Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony