Zarządzanie wolontariatem

(autor Gabriela Chałak)

W fundacji Będzie Dobrze, która wraz z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych ERAZMUS jest lokalnym partnerem Korpusu Soolidarności, Anna Pych pełni funkcję zarówno prezesa, jak i jednego z opiekunów i koordynatorów wolontariatu. To oznacza, że jest osobą odpowiedzialną za zarządzanie działalnością wolontariatu. Na barkach koordynatora wolontariatu spoczywa odpowiedni podział obowiązków pomiędzy wolontariuszami oraz wspieranie, inspirowanie i motywowanie ich. Jakie ważne cechy posiadają osoby koordynujące wolontariatem?

Przede wszystkim umiejętności „miękkie”! Co to znaczy? Wiążą się one z pewnym obyciem w społeczeństwie i wyczuciem. Cenną cechą osoby zarządzającej wolontariatem jest bycie dobrym słuchaczem oraz indywidualne podejście do każdego wolontariusza, bo przecież każdy ma inne zdolności, zainteresowania, predyspozycje, co koordynator powinien mieć na uwadze przy rozkładzie obowiązków na odpowiednie osoby.

Odpowiednie wyczucie jest naprawdę ważne. Koordynator wolontariatu to osoba zarządzająca często bardzo młodymi osobami, dla których wolontariat to pierwsza praca i które być może przechodzą właśnie przez okres dojrzewania. Dlatego bardzo ważną cechą jest empatia, dzięki której koordynator jest w stanie zrozumieć wolontariuszy. Jest to niesamowicie ważne, bo w każdej pracy ludzie popełniają błędy. Dlatego konstruktywne podejście, które zamiast karania i krytyki stawia na motywujący dialog na osobności jest niesamowicie ważne. Osoba opiekująca się wolontariatem powinna mieć również wspólny język z wolontariuszem, co często wymaga bycia na bieżąco z tym, co jest „na topie” u młodzieży.

Art. powstał w ramach projektu Lokalne Partnerstwo dla wolo notariatu – edycja 2021 -2023 w

ramach Programu Korpus Solidarności prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony