Budżet Powiatu Nowosądeckiego przyjęty! Dwóch radnych wstrzymało się od głosu

Sporo pozytywnych emocji wywołał wśród mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego uchwalony właśnie tegoroczny budżet, w którym blisko 40 procent stanowią wydatki na inwestycje i remonty. Zadowoleni są również włodarze sądeckich gmin, na terenie których będą prowadzone inwestycje. Radni koalicyjni (Prawo i Sprawiedliwość oraz Klub Wspólna Małopolska Wspólna Sądecczyzna) zagłosowali nad budżetem jednomyślnie. Dwóch radnych niezrzeszonych w żadnym z tych klubów – Marek Pławiak i Tadeusz Zaremba – wstrzymało się od głosu.

Wśród licznych inwestycji, które władze Powiatu będą realizować w tym roku są m.in.: budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (8 mln zł, w tym planowane dofinansowanie z gmin w kwocie 4 mln zł); przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa (7 768 000 zł); przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska (3 873 808 zł); przebudowa i modernizacja dróg powiatowych (2 850 000 zł); rozbudowa drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego (2 226 200 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 610 000 zł). Więcej: Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: ambitny budżet i sporo pieniędzy na inwestycje | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl)

Nie brakuje też zadań związanych z rozwojem szkół powiatowych – ich remontem, budową boisk i doposażeniem.

– Będziemy kontynuować budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach, budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach, a także stworzymy internat na jednym z pięter ZS w Marcinkowicach – mówi  starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Zaplanowaliśmy również modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju, modernizację hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie oraz kolejne prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Bursy Szkolnej w Starym Sączu.

Sporo inwestycji zostanie także zrealizowanych dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Wydatki wyniosą łącznie ponad 28 milionów złotych, z tego wydatki majątkowe ponad 7,6 miliona złotych. Co zostanie zrobione za te pieniądze? Oto lista zadań:

– remont drogi powiatowej Powroźnik – Tylicz w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz. Łączna wartość zadania (lata 2021-2022) to 9 988 263 zł, a dofinansowanie z RFRD – 5 453 864 zł;

– remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa. Planowana wartość zadania (lata 2022-2024) to 11 936 643 zł, w tym planowane dofinansowanie w tym roku – 6 565 152 zł;

– remont drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w miejscowościach: Michalczowa, Łososina Dolna. Planowana wartość zadania – 5 516 958 zł, a dofinansowanie z RFRD – 3 034 325 zł, wkład własny Powiatu – 2 482 633 zł;

– przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka. Planowana wartość zadania (lata 2022-2024) to 23 772 981 zł, w tym  planowane dofinansowanie z RFRD – 13 075 139 zł, zabezpieczony wkład własny Powiatu – 3 873 808 zł.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano m.in.:

– rozbudowę drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego,

– budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami,

– budowę 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego,

Z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zaplanowano przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe.

W sumie wydatki są na poziomie – 224 415 613 zł, w tym na inwestycje i remonty zostanie przeznaczone 85 256 149 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony