Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: ambitny budżet i sporo pieniędzy na inwestycje

18 stycznia odbyła się sesja budżetowa Rady Powiatu Nowosądeckiego. Radni uczestniczyli w niej on-line, a spotkanie prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec. Zanim radni zagłosowali nad przyjęciem tegorocznego budżetu, wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Starosta omówił również najważniejsze wydatki zaplanowane na ten rok.

– To bardzo dobry i ambitny budżet. Mamy w nim największą kwotę w historii Powiatu na inwestycje – łącznie na inwestycje i remonty przeznaczymy ponad 85 milionów złotych, co stanowi prawie 38 procent całości wydatków – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Oczywiście będziemy zabiegać o kolejne środki zewnętrzne, aby zrealizować jeszcze więcej inwestycji. Wśród zadań, które będą realizowane w tym roku jest między innymi budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (8 mln zł, w tym planowane dofinansowanie z gmin w kwocie 4 mln zł); przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa (7 768 000 zł); przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska (3 873 808 zł); przebudowa i modernizacja dróg powiatowych (2 850 000 zł); rozbudowa drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego (2 226 200 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 610 000 zł).

Ponadto: odbudowa dróg powiatowych związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (2 mln zł – zabezpieczone na wkład własny Powiatu); budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych (1 700 000 zł – środki zabezpieczone na wkład własny Powiatu); przebudowa i modernizacja mostów i przepustów (1 200 000 zł); wykup gruntów (1 000 000 zł); rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice (950 000 zł – wkład własny do zadania planowanego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych); budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami (inwestycja planowana w latach 2021 – 2022, łączna wartość zadania 685 540 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 490 000 zł); rozbudowa drogi powiatowej Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała obejmująca rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu (500 000 zł – wkład własny do zadania planowanego do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa).

To tylko niektóre z wielu zadań inwestycyjnych na drogach Powiatu Nowosądeckiego. Wiele inwestycji zostanie też zrealizowanych dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Spore wydatki zaplanowano również w zakresie oświaty.

– W planach jest kontynuacja budowy hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach, budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach, a także stworzenie internatu na jednym z pięter ZS w Marcinkowicach – dodał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Zaplanowaliśmy również modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju, modernizację hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie oraz kolejne prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Bursy Szkolnej w Starym Sączu.

W tegorocznym budżecie zaplanowano także wydatki związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, m.in.: modernizację kotłowni CO w budynku Domu Pomocy Społecznej w Muszynie, dofinansowanie przebudowy bloku operacyjnego SP ZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju i przystosowanie go do funkcji oddziału ginekologii, dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego z wyposażeniem dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu oraz dotację na inwestycje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej, czy dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano kilkaset tysięcy złotych. Pieniądze zostaną wydane jako dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP, dofinansowanie do zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz dofinansowanie do zakupu sonaru do przeprowadzania akcji ratowniczych przez Sądeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe.

W sumie, dochody zaplanowano na poziomie 186 857 000 złotych, wydatki – 224 415 613 zł, a deficyt – 37 558 613 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, przychodów wynikających z rozliczenia dotacji przekazanych wyprzedzająco na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ERASMUS+ oraz Programu Life i planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Projekt uchwały budżetowej pozytywnie zaopiniował Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Nowosądeckiego, o czym poinformował radny Antoni Poręba – szef klubu oraz Klub Wspólna Małopolska, Wspólna Sądecczyzna na czele z radnym z Andrzejem Gancarzem.

W dzisiejszej sesji radni uczestniczyli on-line. Obecna była również sekretarz Powiatu Monika Dziedzina i skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony