STOP! dla przemocy wobec kobiet

W Nowym Sączu przy ul. Ogrodowej 39 od miesiąca działa Ośrodek Pomocy Kobietom Doświadczającym Przemocy. Od pierwszych godzin działalności specjalistom pracy nie brakuje.

Informacje o harmonogramie dyżurów osoby pierwszego kontaktu na stornie internetowej www.stop-przemocy.fundacja-cp.pl

Numer telefonu do osoby pierwszego kontaktu:794 150 774

O działalności Ośrodka rozmawiamy z jej szefem Piotrem Oraczem.

– Jaką pomoc mogą otrzymać kobiety doświadczające przemocy?

W ramach swojej działalności Ośrodek świadczy pomoc prawną i psychologiczną poprzedzoną konsultacją z osobą pierwszego kontaktu (codzienne dyżury). Ośrodek udziela pomocy prawnej i psychologicznej, niezależnie od ich narodowości i miejsca zamieszkania. Niestety nie zapewniamy tymczasowego zakwaterowania dla osób, które zdecydują się opuścić dom rodzinny ze względu na doświadczaną przemoc fizyczną lub psychiczną. Od początku funkcjonowania Ośrodka zgłaszają się do nas Panie, które borykają się z problemami przemocy fizycznej, słownej ze strony męża, chłopaka, narzeczonego, niekiedy są to również teściowie lub rodzeństwo. Skala problemów z jakimi zgłaszają się do nas panie jest ogromna.

– Na jakich zasadach działa ośrodek?

Pomoc jest bezpłatna i poufna, jest też dostępny dla osób niepełnosprawnych. Nie trzeba spełniać „żadnych warunków wstępnych”. Jest czynny w godzinach, przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku. Ośrodek Pomocy utworzony jest w pomieszczeniach budynku przy ulicy Ogrodowej 39 w Nowym Sączu w sąsiedztwie Parku Strzeleckiego. To kilka minut spaceru z centrum miasta. Dysponujemy pomieszczeniami wraz z placem zabaw, w których opiekę znajdą dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. W budynku funkcjonuje także „Klub Integracji Społecznej”.

– Pomoc obejmuje mieszkanki Nowego Sącza, a powiat?

Z ośrodka mogą korzystać mieszkańcy Nowego Sączą oraz całego Powiatu Nowosądeckiego. Pomoc świadczymy w sposób zdalny –telefoniczne, przez Internet w przypadku porad prawnych (przygotowanie pism procesowych) oraz osobiście w Ośrodku przy ulicy Ogrodowa 39 w Nowym Sączu po wcześniejszym umówieniu spotkania. Spotkanie z prawnikiem i psychologiem wszystkiego od razu nie załatwi, ale może być początkiem właściwych zmian w życiu.

Diagnoza sytuacji kobiet na naszym terenie

Przemoc jest jednym z najbardziej ukrytych i najmniej rozpoznanych przestępstw. Każdego roku w Polsce wg danych procedury Niebieskiej Karty ok. 90 tys. osób doznaje różnych form przemocy w rodzinie, a ponad 70% ofiar to kobiety… W Polsce co 40 sekund jakaś kobieta doświadcza przemocy, a około 3,5 mln przynajmniej raz w swoim życiu, padło ofiarą przemocy ze strony mężczyzny. Nie poprawia sytuacji patriarchalny model funkcjonowania rodziny, szczególnie mocno zakorzeniony w naszym regionie. Z przeprowadzonego sondażu wynika, że nawet jeśli pomoc prawna jest w gminach powiatu sądeckiego oferowana, nie obejmuje ona spraw związanych z przemocą w rodzinie.

Wszystkie OPS-y w powiecie nowosądeckim stosują procedurę Niebieskiej Karty, a w 2018 roku łącznie założono ich 307. Najmniej procedur uruchomiono w gminie Rytro – 3 karty. Na podstawie informacji uzyskanych z Policji powinno być tam co najmniej dziesięć razy więcej. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu w 2018 r. orzekł: 21 kar bezwzględnego pozbawienia wolności, 32 warunkowe zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, 39 użycie środków karnych, w tym tylko trzy nakazy opuszczenia lokalu.

Wprawdzie sytuacja poprawiła się od roku 2016, kiedy to NIK w sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania. Przemocy w Rodzinie wykazał, że w Małopolsce nie ma żadnego ośrodka o charakterze specjalistycznym. Obecnie w Małopolsce są trzy takie ośrodki, ale w powiecie nowosądeckim nie ma ani jednego. W wyniku pandemii COVID-19 i obowiązujących ograniczeń skala zjawiska przemocy w rodzinie drastycznie się powiększyła. Specjaliści zawodowo pomagający osobom doznającym przemocy podkreślają ogromną potrzebę propagowania idei ochrony kobiet przed przemocą Tego typu instytucji w całej Polsce jest wciąż za mało.

Apel

Panie, które borykają się z tego typu problemami zachęcamy do korzystania z pomocy Ośrodka. Zapewniamy poufny charakter spotkania i dyskrecję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony