Chronimy niechronionych. Sądeccy policjanci przekazali mieszkańcom elementy odblaskowe

Policjanci sądeckiej drogówki 20 grudnia br. prowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ta cykliczna akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, czyli grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. Podczas wczorajszych działań policjanci przekazywali przechodniom również odblaski, by poprawić ich bezpieczeństwo.

Podczas wtorkowej akcji w miejscach objętych policyjnym nadzorem funkcjonariusze m.in. zwracali uwagę na to, czy kierowcy nie wyprzedzają na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nie omijają pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a także sprawdzali czy piesi nie wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem lub nie przechodzą przez jezdnię poza wyznaczonym do tego miejscem.

W trakcie akcji funkcjonariusze ujawnili łącznie 91 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych, a także przez samych pieszych. 32 wykroczenia dotyczyły wyprzedzania oraz przekroczenia dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych, z kolei w przypadku pieszych – jedno wykroczenie związane było z przekraczaniem jezdni w miejscu niedozwolonym.

Dodatkowo funkcjonariusze w rejonie dwóch świątyń w Piątkowej i Nawojowej po zakończonych nabożeństwach wieczornych wręczali wiernym elementy odblaskowe i przypominali o konieczności ich noszenia po zmroku poza terenem zabudowanym. Mundurowi zachęcali również do korzystania z odblasków także w terenie zabudowanym, ponieważ dzięki nim piesi są bardziej widoczni, a co za tym idzie poprawia się ich bezpieczeństwo.

Elementy odblaskowe, które otrzymali piesi zostały przekazane sądeckiej Policji w ubiegłym roku przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Pisaliśmy o tym w komunikacie „Tysiąc odblaskowych opasek trafi do mieszkańców Sądecczyzny”. Podczas wczorajszej akcji do pieszych trafiło około 200 odblaskowych opasek, a kolejne zostaną przekazane w ramach następnych akcji prowadzonych przez sądeckich policjantów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony