Fundacja “Akademia Sandecja” chce zostać OPP

1 stycznia 2021 roku Akademia Sandecja przekształciła się w Fundację. Fundacja “Akademia Sandecja”, gdyż obecna nazwa już obowiązuje zamierza prężnie funkcjonować. Na czele organizacji stanął Dawid Ogórek, który w 1-ligowej Sandecji sprawował funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Komunikacji.

Jak przyznaje prezes MKS Sandecja S.A. Arkadiusz Aleksander, organizacja będzie mogła pozyskiwać fundusze ze środków publicznych i 1% podatku na cele statutowe.

Pamiętajmy, że status OPP nie nadaje się z automatu. Jak czytamy w poradniku ngo: organizacją pożytku publicznego może zostać podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełnia szereg innych warunków.

Organizacją pożytku publicznego może zostać podmiot, który prowadzi zdefiniowaną w ustawie „działalność pożytku publicznego” nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata oraz spełnia łącznie kilka innych warunków. Innymi słowy organizacja, która chciałaby uzyskać status OPP, musi wykazać się aktywnością prowadzoną dla dobra społecznego w dziedzinach opisanych w ustawie jako „sfera zadań publicznych”. Do tych zdań zaliczono 33 obszary, opisane w art. 4. Ustawy. Znalazły się tu m.in. zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, działalności charytatywnej, ekologii, ochrony zwierząt i oraz wiele innych.

Organizacja, która chce ubiegać się o status OPP, może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko i wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i cały swój dochód z tej działalności powinna przeznaczać na działalność pożytku publicznego.

Dodatkowym wymogiem przy ubieganiu się o status organizacji pożytku publicznego jest obowiązek posiadania w statucie organizacji lub w innym akcie wewnętrznym (na podstawie którego działa organizacja) pewnych zapisów, które będą stanowić zabezpieczenie przed wyprowadzaniem majątku organizacji poza organizację. Zakazy dotyczą m.in. udzielania pożyczek, zaciągania zobowiązań majątkiem organizacji, przekazywania majątku na rzecz innych członków czy wykorzystywania go.

Źródło: poradnik.ngo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony