Grybów: woda zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o.o. zleciło pobranie próbek wody z sieci Wodociągu Publicznego w Grybowie w celu przeprowadzenia ponownych badań laboratoryjnych wody w zakresie przekroczonych parametrów tj. bakterii z grupy coli i mętności w wodzie do spożycia.

Pobór próbek wody oraz badania laboratoryjne wody zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi metodami przez Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych ul. Głowackiego 27 w Nowym Sączu z zatwierdzonym systemem jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu. Sprawozdania z badań wykazały, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
Wobec tego, postępowanie w sprawie nieprzydatności wody do spożycia z Wodociągu Publicznego w Grybowie zostało zakończone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony