Nabór dobrych praktyk do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”

Tylko do 15 stycznia trwa nabór inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju. To już 22. edycja raportu przygotowywana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Każda z firm może zgłosić maksymalnie 5 praktyk – udział w tej największej inicjatywie jest bezpłatny.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, zakwalifikowane do publikacji dobre praktyki zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000 do których należą: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Doceniane są oryginalne inicjatywy służące jak największej ilości ludzi.

Ponadto praktyka powinna być:

Zainicjowana przez firmę – może być realizowana w partnerstwie, ale głównym jej realizatorem musi być firma.

Dobrowolna – nie stanowi realizacji obowiązku wynikającego z prawa.

Zaplanowana – przed wdrożeniem przeprowadzono analizę sytuacji, opracowano plan działań.

Innowacyjna – jest czymś nowym w sektorze lub w zbliżonych wielkością firmach.

Potrzebna – opiera się na rozpoznanych potrzebach, jest poprzedzona realizacją badań, analiz, dialogu z interesariuszami, zebraniem informacji o rzeczywistych potrzebach.

Skuteczna – osiąga założone rezultaty, urzeczywistnia misję organizacji, przyczynia się do rozwoju organizacji.

Podsumowana – jest poddana ewaluacji, oceniona pod kątem wyników, umożliwia modyfikację i dostosowanie działań na podstawie zebranych informacji.

Wydajna – opiera się na jakościowej i ilościowej analizie wykorzystania zasobów materialnych: finansów, technologii, infrastruktury oraz niematerialnych: kapitału ludzkiego, społecznego.

Uniwersalna – możliwe jest jej zaadaptowanie w innych lub zbliżonych warunkach, wykorzystanie jej jako źródło inspiracji dla wdrożenia podobnych działań.

Etyczna – zgodna z przyjętymi w danym społeczeństwie, branży lub obszarze działania normami moralnymi.

Trwała – po jej zakończeniu zmiana wniesiona jej realizacją jest utrzymana.

Atrakcyjna dla interesariuszy – interesariusze włączają się w nią lub działają w niej chętniej niż w przypadku innych praktyk.

Więcej informacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu: klik klik

Bez wątpienia warto zaprezentować osiągniecia przedsiębiorstwa na tle pomysłów innych firm.

Artykuły z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu: klik klik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony